หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

หนึ่งสถานแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ไปทำกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ ด้วยการ ปลูกปะการัง ที่ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี