ฟองน้ำแข็ง ทะเลสาบอับราฮัม ความงามใต้น้ำแข็ง

ฟองน้ำแข็ง ทะเลสาบอับราฮัม ความงามใต้น้ำแข็ง

วันนี้ Travel MThai ขอพาทุกท่านไปท่องเที่ยวรอบโลก ด้วยการชมภาพสวยๆ จากปรากฏการทางธรรมชาติที่แปลกๆ หาชมได้ยาก ซึ่งปรากฏการณ์ภาพสวยที่ว่านี้เกิดขึ้นที่ ทะเลสาบอับราฮัม ทางตอนเหนือของแม่น้ำ Saskatchewan Riverเมืองอัลเบอร์ต้า ประเทศแคนาดา ทะเลสาบอับราฮัม ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นในปี 1972 จากการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่…