ฟองน้ำแข็ง ทะเลสาบอับราฮัม ความงามใต้น้ำแข็ง

Home / ท่องเที่ยวรอบโลก / ฟองน้ำแข็ง ทะเลสาบอับราฮัม ความงามใต้น้ำแข็ง

วันนี้ Travel MThai ขอพาทุกท่านไปท่องเที่ยวรอบโลก ด้วยการชมภาพสวยๆ จากปรากฏการทางธรรมชาติที่แปลกๆ หาชมได้ยาก ซึ่งปรากฏการณ์ภาพสวยที่ว่านี้เกิดขึ้นที่ ทะเลสาบอับราฮัม ทางตอนเหนือของแม่น้ำ Saskatchewan Riverเมืองอัลเบอร์ต้า ประเทศแคนาดา

ฟองน้ำแข็ง ทะเลสาบอับราฮัม แคนาดา

ทะเลสาบอับราฮัม ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นในปี 1972 จากการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ มีปรากฏการที่หาดูได้ยาก นั่นก็คือปรากฏการฟองอากาศในแผนน้ำแข็ง ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่ามันสวยงามจริงๆ โดยฟองอากาศนี้ เกิดจากฟองอากาศที่อยู่ในพื้นดินจะลอยขึ้นมา แต่เนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นจัด ทำให้น้ำเป็นน้ำแข็ง จึงทำให้ฟองอากาศเหล่านี้หยุดอยู่ภายใน น้ำแข็งก่อให้เกิดภาพที่สวยงามแปลกตาหาดูยากยิ่ง โดยในฟองอากาศนี้เป็นก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากแบคที่เรียที่ย่อยซากพืชซาก สัตว์ใต้น้ำ เป็นภาพที่สวยและหาดูยากจริง เกิดขึ้นเฉพาะในหน้าหนาวของแคนาดาเท่านั้น

ฟองน้ำแข็ง ทะเลสาบอับราฮัม แคนาดา

ฟองน้ำแข็ง ทะเลสาบอับราฮัม แคนาดา

ฟองน้ำแข็ง ทะเลสาบอับราฮัม ความงามใต้น้ำแข็ง

ฟองน้ำแข็ง ทะเลสาบอับราฮัม แคนาดา

ความงามใต้น้ำแข็ง เห็นแล้วรู้สึกเย็นยะเยือก

ฟองน้ำแข็ง ทะเลสาบอับราฮัม แคนาดา

ฟองน้ำแข็ง ทะเลสาบอับราฮัม แคนาดา

ฟองน้ำแข็ง ทะเลสาบอับราฮัม

ฟองน้ำแข็ง ทะเลสาบอับราฮัม แคนาดา

ความงาม ที่เกิดขึ้นในหน้าหนาวของ แคนาดา เท่านั้น

ฟองน้ำแข็ง ทะเลสาบอับราฮัม แคนาดา

รูปทรงแปลกๆ ที่เกิดจาก ฟองน้ำแข็ง ให้ความสวยงามไปอีกแบบ

View Larger Map

ทะเลสาบอับราฮัม เมืองอัลเบอร์ต้า ประเทศแคนาดา

ข้อมูลและภาพ : ที่สุดในโลก / amusingplanet.com เรียบเรียงโดย Travel MThai