งานบุญบั้งไฟ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

งานบุญบั้งไฟ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

งานบุญบั้งไฟ วันที่ 1-3 มิถุนายน 2553   ณ หน้าที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรม      การประกวดขบวนแห่บั้งไฟ การประกวดบั้งไฟสวยงาม แข่งขันการจุดบั้งไฟขึ้นสูง สอบถามรายละเอียด อำเภอปทุมรัตต์…