งานบุญบั้งไฟ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานบุญบั้งไฟ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด


งานบุญบั้งไฟ
วันที่ 1-3 มิถุนายน 2553  
ณ หน้าที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด


กิจกรรม
     การประกวดขบวนแห่บั้งไฟ การประกวดบั้งไฟสวยงาม แข่งขันการจุดบั้งไฟขึ้นสูง

สอบถามรายละเอียด
อำเภอปทุมรัตต์ โทร. 0 4358 7114 ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ
–  กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง

ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/festival-event/content-6116.html