งานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

งานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

   งานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม วัน/สถานที่จัดงาน  : วันที่ 11-13 พฤษภาคม  2553  ณ  สนามกีฬากลางอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย    กิจกรรม ขบวนแห่บั้งไฟ …