งานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

  

งานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
วัน/สถานที่จัดงาน  : วันที่ 11-13 พฤษภาคม  2553 
ณ  สนามกีฬากลางอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

  

กิจกรรม
ขบวนแห่บั้งไฟ  การประกวดบั้งไฟประเภทต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรม

  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  : ที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย โทร  043 – 791100 ในวันและเวลาราชการ

    

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย