ท่องป่าดึกดำบรรพ์ยากุชิมะ เสน่ห์ลึกลับแห่ง เกาะยากุ ญี่ปุ่น

ท่องป่าดึกดำบรรพ์ยากุชิมะ เสน่ห์ลึกลับแห่ง เกาะยากุ ญี่ปุ่น

ป่าดึกดำบรรพ์ยากุชิมะ ตั้งอยู่ทางบริเวณตอนบนของ เกาะยากุ จังหวัดคาโงชิมะ ที่อยู่ทางใต้สุดของเกาะคิวชูประมาณ 60 กิโลเมตร อันเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างทะเลจีนตะวันออกและมหาสมุทรแปซิฟิก และด้วยความที่ภูมิประเทศแถบนี้มีลักษณะเป็นภูเขาสูง และมีอากาศค่อนข้างอบอุ่นนี่เอง จึงทำให้ป่ายากุชิมะเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านระบบนิเวศ และเต็มไปด้วยพืชพรรณท้องถิ่นที่หายากมากมายราว 1,900 สายพันธุ์ ซึ่งรวมทั้งต้นยาคุสึงิหรือสนญี่ปุ่นพันธุ์ดั้งเดิม…