เติมเทียนแต้มสี ดนตรีสวน

เติมเทียนแต้มสี ดนตรีสวน

          ในวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2553 ทางอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยามได้มีการจัดกิจกรรมงานเข้าพรรษา ภายใต้ชื่อ “ เติมเทียนแต้มสี ดนตรีสวน ” เป็นบรรยากาศกิจกรรม เกี่ยวกับเทียน เพลง…