พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ อีกหนึ่งที่เที่ยวใน เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก

พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ อีกหนึ่งที่เที่ยวใน เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก

ฮอฟ ออฟ ปีเตอร์ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ อีกหนึ่งสถานที่ที่ดีที่สุดใน เมืองเซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก ประเทศรัสเซีย ปีเตอร์ฮอฟ หรือ ปีเตอร์ดวาเวซ พระราชวังฤดูร้อนที่ตั้งอยู่แทบชานเมืองของที่นี้ เป็นพระราชวังที่สวยงามไม่เหมือนใคร เกิดขึ้นจาก ราชาปีเตอร์องค์เดิมปีเตอร์ฮอฟ…