เทศกาลผลไม้ปลอดภัยและสินค้า OTOP เมืองอุตรดิตถ์ปี 2553

เทศกาลผลไม้ปลอดภัยและสินค้า OTOP เมืองอุตรดิตถ์ปี 2553

       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมงาน “เทศกาลผลไม้ปลอดภัยและสินค้า OTOP เมืองอุตรดิตถ์ปี 2553” หรืองาน “เทศกาลลางสาดหวานและสินค้า OTOP เมืองอุตรดิตถ์…