เทศกาลผลไม้ปลอดภัยและสินค้า OTOP เมืองอุตรดิตถ์ปี 2553

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เทศกาลผลไม้ปลอดภัยและสินค้า OTOP เมืองอุตรดิตถ์ปี 2553

 

เทศกาลผลไม้ปลอดภัยและสินค้า OTOP เมืองอุตรดิตถ์ปี 2553


     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมงาน “เทศกาลผลไม้ปลอดภัยและสินค้า OTOP เมืองอุตรดิตถ์ปี 2553” หรืองาน “เทศกาลลางสาดหวานและสินค้า OTOP เมืองอุตรดิตถ์ ปี 2553”  ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 6 – 15 กันยายน2553 ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีกิจกรรม ผลไม้ สินค้าโอทอป ของดีจากจังหวัดอุตรดิตถ์ให้นักท่องเที่ยวได้ชมและเลือกที่น่าสนใจมากมาย

     นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการสำนักงานแพร่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายโยธินศร์  สมุทรคีรีจ์ ในการส่งเสริมให้จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างมีคุณภาพ  สอดคล้องกับส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ “เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก”  จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จึงกำหนดจัดงาน “เทศกาลผลไม้ปลอดภัยและสินค้า OTOP เมือง อุตรดิตถ์ปี 2553” ขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 15 กันยายน 2553 มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ชม และเลือกซื้อพืชผัก ผลไม้ปลอดภัย รวมทั้งสินค้าโอทอปและของดีประจำเมืองอุตรดิตถ์ เนื่องจากจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดที่อุดมไปด้วยผลผลิตทางการเกษตรหมุน เวียนตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายนนี้ ลางสาด ลองกอง ที่มี รสชาติหวาน อร่อยออกสู่ตลาด 

     ททท.สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบในการส่งเสริมและประสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงาน “เทศกาลผลไม้ปลอดภัยและสินค้า OTOP เมือง อุตรดิตถ์ปี 2553” ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้พบ กับการแห่ขบวนรถตกแต่งผลไม้ การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดอุตรดิตถ์และจากกลุ่มจังหวัด การประกวดธิดาชาวสวน การประกวดลางสาด ลองกอง การประกวดกระเช้าผลไม้ลางสาด การประกวดศิลปวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้าราคาจากโรงงาน และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมการแสดงดนตรีสากลและการแสดงต่างๆอีกมากมายภายใน งานตลอด 10 คืน

     ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชมผลผลิตทางการเกษตร และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย สินค้าโอทอปในงาน “งานเทศกาลผลไม้ปลอดภัยและสินค้า OTOP  เมืองอุตรดิตถ์ปี 2553” ในวันที่ 6 – 15 กันยายน 2553 หน้าสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 0 5541 1977 ต่อ 21905
สอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่
ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1118, 0 5452 1127 ทุกวันในเวลาราชการ

ที่มา : http://www.tatnewsthai.org/newsdetail.php?newsID=1691&NEWS=1