พิชิตภูกระดึง เที่ยวสงกรานต์บนยอดภู

พิชิตภูกระดึง เที่ยวสงกรานต์บนยอดภู

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ของชุมชนอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ในกิจกรรมที่มีชื่อว่า “พิชิตภูกระดึง เที่ยวสงกรานต์บนยอดภู” ระหว่างวันที่ 18-19  เมษายน 2557 ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อำเภอภูกระดึง…