พิชิตภูกระดึง เที่ยวสงกรานต์บนยอดภู

Home / ข่าวท่องเที่ยว / พิชิตภูกระดึง เที่ยวสงกรานต์บนยอดภู

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ของชุมชนอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ในกิจกรรมที่มีชื่อว่า “พิชิตภูกระดึง เที่ยวสงกรานต์บนยอดภู” ระหว่างวันที่ 18-19  เมษายน 2557 ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

พิชิตภูกระดึง เที่ยวสงกรานต์บนยอดภู

พิชิตภูกระดึง เที่ยวสงกรานต์บนยอดภู

นางสาวยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลย ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ว่า ประเพณีสรงน้ำพระพุทธเมตตาบนยอดภูกระดึง ซึ่งเป็นองค์พระที่สร้างขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.2463 และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงเป็นองค์ประธานดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์และพระราชทานนาม  “พระพุทธเมตตา”  อีกทั้งเป็นประเพณีที่ชุมชนในท้องถิ่นได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน หลังเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ ในเขตพื้นที่ป่าปิด อาทิ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าสนเขา กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ “กีฬาบนชั้นฟ้า”  ร่วมละเล่นและแข่งขัน กีฬาพื้นบ้านพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ทำบุญตักบาตร รำถวายเจ้าปู่ภูกระดึง สวดเจริญชัยมงคลคาถา สรงน้ำองค์พระพุทธเมตตา และเปลี่ยนผ้าให้องค์พระพุทธเมตตา นอกจากนี้ยังมีพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อำเภอภูกระดึง โทร. 042-871-093 อุทยานแห่งชาติภูกระดึง โทร. 042-871-333 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทร.042-812-812 /042-811-405 /email: tatloei@tat.or.th/www.facebook.com/tatloei / www.twitter.com/tatloei

 

กำหนดการของกิจกรรม

วันพุธ ที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๗

เวลา  ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียนแล้วเดินขึ้นพิชิตภูกระดึง “มิตรภาพบนเส้นทาง”

เวลา  ๑๔.๐๐ น. “กีฬาบนชั้นฟ้า”  ร่วมละเล่นและแข่งขัน  กีฬาพื้นบ้าน

เวลา  ๑๗.๐๐ น. มอบรางวัลการแข่งขันกีฬา

เวลา  ๑๘.๐๐ น. – พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  และพิธีบายศรีสู่ขวัญให้นักท่องเที่ยว และผู้มีเกียรติ

-รับประทานอาหารและชมการแสดงจากชุดการแสดงของตำบลต่างๆ

-พักผ่อน ( ที่พักฟรีทุกคน )

วันพฤหัสบดี ที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๗

เวลา  ๐๗.๐๐ น. -ทำบุญตักบาตร  ณ  บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว(วังกวาง)

-ถวายภัตตาหารเช้า  และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์

เวลา  ๐๙.๐๐ น. – แห่ขบวนสงกรานต์ไปลานพระศรีนครินทร์

เวลา  ๑๙.๓๐ น. – ชมรำถวายเจ้าปู่ภูกระดึง

เวลา  ๑๐.๐๐ น. -พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

-สรงน้ำพระพุทธเมตตา  และเปลี่ยนผ้าองค์พระ

-รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

หลังเสร็จพิธีเชิญเดินทางเข้าพื้นที่ป่าปิดฯ  รายละเอียดสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐาน (เชิงเขา)  ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง โทร 042-871-333