เที่ยวแคนาดา บินลัดฟ้าปะทะละอองฟองขาวของไนแอการา ตอนที่1

เที่ยวแคนาดา บินลัดฟ้าปะทะละอองฟองขาวของไนแอการา ตอนที่1

ประเทศที่มีระบบการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่สูง รัฐบาลใส่ใจเรื่องความเป็นอยู่ของประชากรมากที่สุดในโลก หากนึกถึงประเทศที่น่าท่องเที่ยว และมีความสงบปลอดภัย ระบบการศึกษาที่ดีและคุณภาพชีวิตที่สูง คงต้องนึกถึงประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นประเทศที่รัฐบาลใส่ใจเรื่องความเป็นอยู่ของประชากรที่ดีมากที่สุดในโลก  เที่ยวแคนาดา บินลัดฟ้าปะทะละอองฟองขาวของไนแอการา ตอนที่1 ประเทศแคนาดา ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือจัดได้ว่าเป็นประเทศที่อยู่ทางตอนเหนือมากที่สุดของโลก ทิศเหนือติดมหาสมุทรอาร์กติก ทิศใต้ติดกับประเทศสหรัฐอเมริกา ทิศตะวันออกติดมหาสมุทรแอตแลนติก และทิศตะวันตกติดมหาสมุทรแปซิฟิก…