ขอเชิญเที่ยวงาน “ตามรอยรัชกาลที่ 5 ค้นคุณค่าเกาะพะงัน”

ขอเชิญเที่ยวงาน “ตามรอยรัชกาลที่ 5 ค้นคุณค่าเกาะพะงัน”

ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเกาะสมุย ร่วมกับสมาคมโรงแรมเกาะพะงัน กำหนดจัดงาน “ตามรอยรัชกาลที่ 5 ค้นคุณค่าเกาะพะงัน” จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2558