ขอเชิญเที่ยวงาน “ตามรอยรัชกาลที่ 5 ค้นคุณค่าเกาะพะงัน”

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ขอเชิญเที่ยวงาน “ตามรอยรัชกาลที่ 5 ค้นคุณค่าเกาะพะงัน”

ศูนย์ประสานงานการทอ่งเที่ยวเกาะสมุย (ททท.) ร่วมกับสมาคมโรงแรมเกาะพะงัน และบริษัท ทาลิสมีเดีย จำกัด กำหนดจัดงาน “ตามรอยรัชกาลที่ ๕ ค้นคุณค่าเกาะพะงัน” จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ขอเชิญเที่ยวงาน “ตามรอยรัชกาลที่ 5 ค้นคุณค่าเกาะพะงัน”

"ตามรอยรัชกาลที่ 5 ค้นคุณค่าเกาะพะงัน"

ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว (ททท.) ร่วมกับสมาคมโรงแรมเกาะพะงัน และบริษัท ทาลิส มีเดีย จำกัด จัดงาน “ตามรอยรัชกาลที่ ๕ ค้นคุณค่าเกะพะงัน” ระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้มาสัมผัสเกาะพะงันในบรรยากาศของพะงันในวันวาน พะงันวันนี้ และ Full Moon Party ที่เป็นบีชชั้นนำของโลกที่มีการจัดงานเดือนละครั้งในคืนพระจันทร์เต็มดวง แต่ละครั้งจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ประมาณ ๑๕,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ คน

เดินทางมาสัมผัสเกาะแห่งพลังที่รังสรรค์จากจันทรา Island of Power, Energized by the Moon มาร่วมกันปล่อยพลังสานศิลป์กันในวันฟูลมูนรับพลังด้วยการเล่นโยคะใต้แสงจันทร์ณ อ่าวธานเสด็จ สถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ ๕ เคยเสด็จประพาสพักผ่อนพระอิริยาบถถึง ๑๔ ครั้ง  รัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๙

สำหรับในหลวงรัชกาลที่ ๗ ได้ทรงใช้สถานที่แห่งนี้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “แหวนวิเศษ” ซึ่งเป็นหนังที่พระองค์ท่านทรงถ่ายทำด้วยพระองค์เอง และได้รับการประกาศจากกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อตุลาคม ๒๕๕๖ ให้เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “มรดกแห่งชาติ” และเชิญร่วมงานประเพณ๊ “หินห่อชายทะเล” Beach Picnic ใต้แสงจันทร์นั่งดูหนังกลางแปลงบนหาดทราย ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเกาะสมุย ๐ ๗๗๔๒ ๐๕๐๔

 

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย