โครงการสอนศิลป์ …กับศิลปินเชียงราย

โครงการสอนศิลป์ …กับศิลปินเชียงราย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ได้จัดโครงการ “สอนศิลป์…กับศิลปินเชียงราย” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตามแผนตลาดการท่องเที่ยวของททท.ประจำปี 2557 กลยุทธ์การสร้างและแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยว ในการเรียนรู้งานศิลป์กับศิลปินเชียงราย โดยททท.สนง.เชียงรายร่วมกับศิลปินเชียงราย ดำเนินการคัดเลือกศิลปินที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดงานศิลป์ให้แก่นักท่องเที่ยว หรือกลุ่มเยาวชนที่สนใจด้านงานศิลป์ จำนวน 5 ศิลปิน…