โครงการสอนศิลป์ …กับศิลปินเชียงราย

Home / ข่าวท่องเที่ยว / โครงการสอนศิลป์ …กับศิลปินเชียงราย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ได้จัดโครงการ “สอนศิลป์…กับศิลปินเชียงราย” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตามแผนตลาดการท่องเที่ยวของททท.ประจำปี 2557 กลยุทธ์การสร้างและแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยว ในการเรียนรู้งานศิลป์กับศิลปินเชียงราย โดยททท.สนง.เชียงรายร่วมกับศิลปินเชียงราย ดำเนินการคัดเลือกศิลปินที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดงานศิลป์ให้แก่นักท่องเที่ยว หรือกลุ่มเยาวชนที่สนใจด้านงานศิลป์ จำนวน 5 ศิลปิน ประกอบด้วย

โครงการสอนศิลป์ …กับศิลปินเชียงราย

โครงการสอนศิลป์ ...กับศิลปินเชียงราย

1. หอศิลป์ไตยวน  (ฉลอง  พินิจสุวรรณ) ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

(งานศิลป์ที่สอนคือ…งานวาดภาพลายเส้นด้วยปลายปากกา)

2. หอศิลป์บ้านนายพรมมา (พรมมา  อินยาศรี) ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

(งานศิลป์ที่สอนคือ…งานวาดภาพเทคนิคด้วยสีอคริลิค)

3. เสงี่ยมยารังษีสตูดิโอ  (เสงี่ยม  ยารังษี) ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

(งานศิลป์ที่สอนคือ…งานวาดภาพวิวทิวทัศน์ด้วยสีน้ำมัน/สีอคริลิค)

4. หอศิลป์ฮอมแฮงฮัก (ธีรยุทธ – อรพิน  สืบทิม) ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

(งานศิลป์ที่สอนคือ…งานวาดภาพเทคนิคด้วยสีน้ำ)

5. นาราตะบูติค สตูดิโอ (จิตนารถ  พิชัยยา) ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย

(งานศิลป์ที่สอนคือ…งานฝีมือ,งานเพ้นท์ผ้า,เครื่องประดับต่างๆ)

และอีก 1 หอศิลป์ที่จะเปิดห้องเรียนสอนงานศิลป์ในอนาคต  คือ “ขัวศิลปะ

โดยททท. ได้จัดทำแผ่นพับเผยแพร่ “สอนศิลป์ 5 ศิลปินเชียงราย” ซึ่งในแผ่นพับจะมีรายละเอียดงานสอนศิลป์ของศิลปินทั้ง 5 ท่าน นอกจากนั้นแล้ว ททท.สนง.เชียงราย ยังได้ดำเนินการจัดทำ “ตู้ส่งโปสการ์ดบอกต่อความประทับShare ประสบการณ์” โดยจัดทำโปสการ์ดทั้ง 6 หอศิลป์ (ทำเป็น 3 ส่วน : ส่วนที่ 1….ฉีกเพื่อส่งต่อให้เพื่อนหรือคนถูกใจ, ส่วนที่ 2….ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยี่ยมชมหอศิลป์เก็บไว้เป็นที่ระลึก และส่วนที่ 3….เขียนชื่อที่อยู่ส่งตู้เพื่อร่วมลุ้นรับรางวัลของที่ระลึกจาก ททท.สนง.เชียงราย โดยทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ เพียงเดินทางไปเยี่ยมชมหอศิลป์ทั้ง 6 แห่ง หรือเรียนงานศิลป์จากศิลปินเชียงราย และท่านสามารถร่วมส่งโปสการ์ดจากแต่ละหอศิลป์ได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนกันยายน 2557

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย (053)744674-5, 717466 ได้ทุกวันในเวลาราชการ

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ