เดินทางร่วมกับ “แม่” ใบที่สองลด 500 บาท โดยสายการบินโอเรียนท์ไทย

เดินทางร่วมกับ “แม่” ใบที่สองลด 500 บาท โดยสายการบินโอเรียนท์ไทย

  เงื่อนไข และข้อกำหนด    1. ซื้อบัตรโดยสารใบที่ 2  ลดทันที 500 บาทสำหรับผู้ที่เดินทางร่วมกับคุณแม่ในทุกเส้นทางบินภายในประเทศ    2. สิทธิ์ส่วนลด 500 บาท…