เดินทางร่วมกับ “แม่” ใบที่สองลด 500 บาท โดยสายการบินโอเรียนท์ไทย

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เดินทางร่วมกับ “แม่” ใบที่สองลด 500 บาท โดยสายการบินโอเรียนท์ไทย

 

เดินทางร่วมกับ


เงื่อนไข และข้อกำหนด
   1. ซื้อบัตรโดยสารใบที่ 2  ลดทันที 500 บาทสำหรับผู้ที่เดินทางร่วมกับคุณแม่ในทุกเส้นทางบินภายในประเทศ
   2. สิทธิ์ส่วนลด 500 บาท จากบัตรโดยสารราคาปกติ 1,750 บาท เป็นต้นไป
   3. ราคาพิเศษนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัด และขอสงวนสิทธิ์ไม่มีบริการในบางเที่ยวบิน
   4. ราคาพิเศษนี้ไม่สามารถเดินทางได้ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ วันหยุดเทศกาลต่อเนื่อง
   5. สิทธิ์ส่วนลดนี้สำหรับการสำรองที่นั่งและเดินทาง ตั้งแต่ 1 – 15 สิงหาคม 2553 เท่านั้น
   6. สิทธิ์ส่วนลดดังกล่าวนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ผ่านทางเฉพาะเคาน์เตอร์บัตร โดยสารเท่านั้น
   7. บัตรโดยสารในราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และวันเดินทางได้ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อครั้ง ต่อเที่ยวบิน หากเปลี่ยนแปลงไปยังเที่ยวบิน หรือวันเดินทางที่มีค่าเดินทางสูงกว่า ผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างด้วย โดยรวมกับค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง (ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางบินได้ )
   8. บัตรโดยสารสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้
   9. บัตรโดยสารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี
  10. บัตรสมาชิก Go Card สามารถชำระบัตรโดยสารราคานี้ได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของราคาบัตรโดยสารนั้น
  11. โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม www.flyorientthai,com
  12. สาย การบินโอเรียนท์ไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า

ที่มา : http://www.flyorientthai.com/th/promotion/index.php