“ในหลวงในความทรงจำ” ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ งานรำลึกถึงในหลวง ร.9

“ในหลวงในความทรงจำ” ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ งานรำลึกถึงในหลวง ร.9

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงาน “ในหลวงในความทรงจำ”ระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 – 18.00 น. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9