พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในหลวงในความทรงจำ

“ในหลวงในความทรงจำ” ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ งานรำลึกถึงในหลวง ร.9

Home / ข่าวท่องเที่ยว / “ในหลวงในความทรงจำ” ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ งานรำลึกถึงในหลวง ร.9

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร 13 ตุลาคม พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จึงได้กำหนดจัดงาน “ในหลวง ในความทรงจำ” ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.

“ในหลวงในความทรงจำ” ณ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงาน “ในหลวงในความทรงจำ” ระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 – 18.00 น.  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และให้คนไทยได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้

– นิทรรศการภาพวาดที่สร้างสรรค์ขึ้นจาก “แรงบันดาลใจ” และภาพความทรงจำของในหลวง รัชกาลที่ 9 จากศิลปินไทยกว่า 50 ท่าน

– นิทรรศการบุคคล ชุมชน ผู้สืบสานพระราชปณิธานด้านการเกษตร ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร

– กิจกรรมการเรียนรู้ การบรรยาย และการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิชาของแผ่นดิน”

วันที่ 13 ตุลาคม 18.00 น. เป็นต้นไป เพลิดเพลินกับคอนเสิร์ต “ในหลวงในความทรงจำ” ผ่านบทเพลง พระราชนิพนธ์ทรงคุณค่า และบทเพลงเทิดพระเกียรติ รวมถึงบทเพลงต่างๆ มาร่วมขับร้องและบรรเลง กว่า 20 บทเพลง

– ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ชิม ช้อป สินค้าเกษตรคุณภาพดี และผลิตภัณฑ์แปรรูป กว่า 200 ร้านค้า

ขอบคุณรูปภาพจาก : แฟนคลับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ