การบินไทย เปิดใช้บริการ wi-fi บนเครื่องลำแรกของไทย!

การบินไทย เปิดใช้บริการ wi-fi บนเครื่องลำแรกของไทย!

“การบินไทย” เดินหน้าพัฒนาบริการ เปิดตัวบริการ “Thai Sky Connect” บริการไวไฟบนเครื่องบินรายแรกของไทยหวังให้ผู้โดยสารไม่พลาดการติดต่อสื่อสาร เผยลอตแรกพร้อมให้บริการรวม 13 ลำกับเครื่องบินตระกูล A380-A330 มั่นใจบริการทัดเทียมสายการบินชั้นนำ การบินไทย เปิดใช้บริการ wi-fi…