เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad”  จ.มหาสารคาม

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.มหาสารคาม

  – เริ่มปั่นพร้อมส่วนกลางในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 – 18.30 น. – จุดเริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม – เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่…

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.อำนาจเจริญ

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.อำนาจเจริญ

แผนผังเส้นทางสิริมงคล กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดอำนาจเจริญ

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.สระแก้ว

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.สระแก้ว

แผนผังเส้นทางสิริมงคล กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดสระแก้ว  

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.สิงห์บุรี

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.สิงห์บุรี

แผนผังเส้นทางสิริมงคล กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดสิงห์บุรี การจัดกิจกรรมเสริมในรูปของ “บวร” รวม ๒ กิจกรรม ได้แก่…