เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.สิงห์บุรี

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.สิงห์บุรี

แผนผังเส้นทางสิริมงคล
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดสิงห์บุรี

การจัดกิจกรรมเสริมในรูปของ “บวร” รวม ๒ กิจกรรม ได้แก่

  •  กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
  •  กิจกรรมมอบพันธุ์กล้าไม้ให้แก่วัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียน เพื่อนำไปปลูกเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

เส้นทาง “สิริมงคลของจังหวัดสิงห์บุรี” ในการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสิงห์บุรี และอำเภอบางระจัน ระยะทางรวม ๒๙ กิโลเมตร ได้แก่

  • จุดเริ่มต้น และ จุดสิ้นสุด ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังใหม่
  • เส้นทางปั่นจักรยาน ออกจากศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังใหม่ (จุดเริ่มต้น) ข้ามสะพานบางระจัน ลงสะพานถึงสามแยกไฟแดง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนขุนสรรค์ ตรงไปถึงวัดโพธิ์แก้วนพคุณ เลี้ยวซ้ายตรงไปเข้าสู่ถนนวิไลจิตต์ เลี้ยวขวาตรงไปสุดถนนวิไลจิตต์ ผ่านหน้าวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี เลี้ยวขวาไปทางถนนด้านข้างวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี เข้าสู่ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตรงไปถึงสี่แยก วัดสว่างอารมณ์ เลี้ยวขวาตรงไปถึงสี่แยกสาธารณสุข เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๒ ตรงไปถึงโค้งวัดสาธุ เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4036 ตรงไปถึงหน้าโรงเรียนบางระจันวิทยา (โค้งวัดแมว) เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3030 ตรงไปถึงสี่แยกวีรชน เลี้ยวซ้ายผ่านหน้าโรงแรมโกลเด้น ดราก้อน รีสอร์ท ตรงไปถึงสี่แยกศาลหลักเมืองสิงห์บุรี ตรงไปข้ามสะพานบางระจัน ลงสะพานเบี่ยงขวาเข้าสู่ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังใหม่ (จุดสิ้นสุด)
  • กำหนดจุดพัก รวม ๒ จุด บริเวณวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อำเภอเมืองสิงห์บุรี และโรงเรียนบางระจันวิทยา อำเภอบางระจัน

สิงห์บุรี