Café Amazon ร่วมรักษ์โลกไปกับคุณด้วยแก้ว Bio Cup

Café Amazon ร่วมรักษ์โลกไปกับคุณด้วยแก้ว Bio Cup

ส่งผ่านความห่วงใยในสิ่งแวดล้อมไปยังผู้บริโภค ให้มาร่วมรักโลกไปด้วยกันกับแก้ว Amazon Bio Cup ย่อยสลายได้ 100% รายแรกของประเทศไทย Café Amazon มีส่วนช่วยรักษ์โลกและดูแลธรรมชาติไปพร้อมกับคุณด้วยการออก Bio Cup นั่นก็คือ แก้ว…