Café Amazon ร่วมรักษ์โลกไปกับคุณด้วยแก้ว Bio Cup

Home / ข่าวท่องเที่ยว / Café Amazon ร่วมรักษ์โลกไปกับคุณด้วยแก้ว Bio Cup

ส่งผ่านความห่วงใยในสิ่งแวดล้อมไปยังผู้บริโภค ให้มาร่วมรักโลกไปด้วยกันกับแก้ว Amazon Bio Cup ย่อยสลายได้ 100% รายแรกของประเทศไทย

Amazon Bio CupCafé Amazon มีส่วนช่วยรักษ์โลกและดูแลธรรมชาติไปพร้อมกับคุณด้วยการออก Bio Cup นั่นก็คือ แก้ว Amazon Bio Cup ที่ย่อยสลายได้ 100% พร้อมให้ทุกคนได้มีโอกาสร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันภายในกลางเดือนมีนาคมนี้ สำหรับเครื่องดื่มร้อนทุกเมนูในร้านคาเฟ่อเมซอนทุกสาขาทั่วประเทศ

Amazon Bio Cup

ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงวันนี้ คาเฟ่อเมซอนเปิดดำเนินการไปแล้วกว่า 780 สาขา และก้าวสู่การเป็นร้านกาแฟสดในดวงใจผู้บริโภค ด้วยจำนวนเครือข่ายสาขามากที่สุดในประเทศ โดยมีการใช้บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มถึงกว่า 53 ล้านแก้ว/ปี ดังนั้นเพื่อช่วยลดปัญหาการจัดการขยะ ปรับสมดุลของสิ่งแวดล้อม จึงได้นำ Amazon Bio Cup แก้วย่อยสลายได้ 100% มานำร่องใช้ในร้านคาเฟ่อเมซอน บริเวณอาคาร ปตท. สานักงานใหญ่ มาตั้งแต่ต้นปี 2554 โดยได้มีการปรับปรุงพัฒนาตลอดมา จนกระทั่งมีการนำไปใช้ในร้านคาเฟ่อเมซอน ที่ตั้งอยู่นอกสถานีบริการน้ำมัน ตั้งแต่เมษายน 2555 ที่ผ่านมา นับว่า คาเฟ่อเมซอนเป็นธุรกิจร้านกาแฟสด “รายแรก ที่นำบรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบด้วยพลาสติกชีวภาพชนิด PBS “ย่อยสลายได้ 100%” มาใช้เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจะใช้ทดแทนแก้วพลาสติกในปัจจุบัน สาหรับเครื่องดื่มร้อนทุกเมนูในร้านคาเฟ่อเมซอนทุกสาขา ซึ่งจะสามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้กว่า 200 ตันต่อปีและเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการเครื่องดื่มรายอื่นๆ จะได้หันมาร่วมกันให้ความสำคัญกับการใช้บรรจุภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

Amazon Bio CupAmazon Bio Cup เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการใช้ความคิดและการใส่ใจเข้าไปในการคิดค้นพัฒนาสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และนำนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมไปสู่ผู้บริโภค ที่เกิดจากความร่วมมือของกลุ่ม ปตท. ระหว่าง สถาบันวิจัย ปตท. ผู้คิดค้นทดลอง บริษัท PTT Polymer marketing ผู้ทาการตลาดพลาสติกวัตถุดิบหลักของบรรจุภัณฑ์ และบริษัท PTT MCC Biochem เจ้าของวัตถุดิบพลาสติกชีวภาพ PBS โดยตั้งต้นจากแก้วพลาสติกชนิด PBS compound ที่สามารถย่อยสลายจนหมด 100% ประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปีถ้าทิ้งไว้ในกองขยะ และพัฒนาจนมาเป็นถ้วยกระดาษเคลือบด้วย PBS ที่สามารถใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์กระดาษที่เคลือบด้วยพลาสติกชนิด LDPE ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งหลังจากที่ตัวเนื้อกระดาษย่อยสลายไปแล้วจะยังคงเหลือฟิล์มพลาสติก LDPE ทิ้งไว้ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม แต่การเคลือบกระดาษด้วย PBS จะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกตกค้างได้ ซึ่งก็นับว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่สามารถผลิตกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพได้

Amazon Bio Cup

เชิญชวนทุกท่านมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน ตามวงจรชีวิตของ Amazon Bio Cup คือ อร่อย กับเครื่องดื่มในแก้ว Amazon Bio Cup ทิ้ง ฝังกลบลงในดิน ย่อยสลาย ได้ 100% กลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ และ คืน สีเขียวให้โลก ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคมเป็นต้นไป ที่ร้านคาเฟ่อเมซอนทุกสาขาทั่วประเทศ

ติดตามความเคลื่อนไหวของ Café Amazon ได้ที่เฟสบุ๊คแฟนเพจ :
www.facebook.com/cafeamazonbyptt?fref=ts