เที่ยว กิน นอน “อุดรธานี” ตามสไตล์ วีเจจ๋า (Ep.1)

เที่ยว กิน นอน “อุดรธานี” ตามสไตล์ วีเจจ๋า (Ep.1)

อุดรธานี จังหวัดแห่งแดนอีสานที่หลายคนอาจมองข้าม เป็นเมืองที่มีวัดวาอารามสวย ๆ ประเพณีดีงาม อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติ ขณะเดียวกันก็แฝงไปด้วยความทันสมัยและสีสัน