Chiang Mai Ice Carving Show เมืองน้ำแข็งแกะสลัก ที่เที่ยวใหม่ ท้าทายความหนาว ติดลบ 8-15 องศา

Chiang Mai Ice Carving Show เมืองน้ำแข็งแกะสลัก ที่เที่ยวใหม่ ท้าทายความหนาว ติดลบ 8-15 องศา

“Chiang Mai Ice Carving Show” อาณาจักรประติมากรรมน้ำแข็งแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย เปิดให้คุณมาท้าความหนาวระดับติดลบกันแล้ววันนี้ ณ ชั้น 1 อาคารบี ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่