MRT สายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย นั่งฟรี! เพิ่มอีก 2 สถานี วัดมังกร-บางหว้า

MRT สายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย นั่งฟรี! เพิ่มอีก 2 สถานี วัดมังกร-บางหว้า

MRT สายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย เตรียมเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการเพิ่มอีก 2 สถานี จากสถานีวัดมังกร – สถานีบางหว้า ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

พาชม 5 สถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน วัดมังกร-ท่าพระ

พาชม 5 สถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน วัดมังกร-ท่าพระ

พาชม 5 สถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย วัดมังกร – สามยอด – สนามไชย – อิรภาพ – ท่าพระ ซึ่งตอนนี้ได้เปิดทดลองให้ประชาชนนั่งฟรี ตั้งแต่เวลา 07.00 – 21.00 น. ของทุกวัน

10 แลนด์มาร์ค น่าเที่ยว ตามเส้นทาง รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย

10 แลนด์มาร์ค น่าเที่ยว ตามเส้นทาง รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย

รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย เปิดให้ใช้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 โดยให้นั่งฟรีไปจนถึง 28 กันยายน 2562 ประกอบด้วย 5 สถานีคือ สถานีวัดมังกร สถานีสามยอด สถานีสนามไชย สถานีอิสระภาพ และสถานีท่าพระ