Muji Hotel Shenzhen สาขาแรกของโลก เหมือนพักผ่อนชิลๆ อยู่บ้าน

Muji Hotel Shenzhen สาขาแรกของโลก เหมือนพักผ่อนชิลๆ อยู่บ้าน

Muji ไลฟ์สไตล์แบรนด์ดังสัญชาติญี่ปุ่น เปิดตัว Muji Hotel Shenzhen สาขาแรกของโลก ตั้งอยู่ในย่าน Upperhill ใจกลางเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน