New Zealand Road Trip กับจุดแวะที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง

New Zealand Road Trip กับจุดแวะที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง

ประเทศนิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่การขับรถท่องเที่ยวด้วยตัวเองถือเป็นตัวเลือกในลำดับต้นๆ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว