ค่าโรมมิ่งโหด! นักท่องเที่ยวยอมปิดมือถือ ขณะท่องเที่ยวในยุโรป

ค่าโรมมิ่งโหด! นักท่องเที่ยวยอมปิดมือถือ ขณะท่องเที่ยวในยุโรป

ผลสำรวจล่าสุดของคณะกรรมาธิการยุโรปพบว่า นักท่องเที่ยวชาวยุโรปนิยมปิดมือถือไม่ใช้โรมมิ่ง หรือเล่นอินเทอร์เน็ต ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในยุโรป พฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุอะไร การสำรวจของคณะกรรมาธิการยุโรปล่าสุด พบว่า นักท่องเที่ยวชาวยุโรปกว่า 13,200 คน หรือประมาณร้อยละ 47 ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปทั้งหมดนิยมปิดโทรศัพท์มือถือ หยุดใช้งานอินเทอร์เน็ต ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวไปบนผืนแผ่นดินยุโรป…