Krabi International Rock Climbing 2009

Krabi International Rock Climbing 2009

วันที่ 17 – 19 เมษายน 2552 ณ หาดต้นไทร หาดไร่เล และเกาะปอดะ จังหวัดกระบี่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ททท. สำนักงานกระบี่…