10 เรื่องน่ารู้ในกัมพูชา (อาเซียน)

Home / ทิปท่องเที่ยว / 10 เรื่องน่ารู้ในกัมพูชา (อาเซียน)

10 เรื่องน่ารู้ในกัมพูชา ประเทศในสมาคมอาเซียน

ประเทศกัมพูชา

1.ผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทย (เล่มสีเลือดหมู) ไม่ต้องขอวีซ่าและสามารถพำนักในกัมพูชาได้ 14 วัน
2.ชาวกัมพูชานิยมทักทายด้วยกิริยาที่เรียกว่า Sompiah ลักษณะคล้ายการไหว้ของไทย
3.สัญญาณโทรศัพท์จะมีเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ
4.ระบบไฟฟ้าคือ 220 โวลล์ และใช้ปลั๊กไฟสองขาแบบประเทศไทย
5.น้ำประปาดื่มไม่ได้
6.อย่าคิดว่าคนขับรถรับจ้างทุกคนจะมีความสามารถอ่านแผนที่ได้
7.ไม่ควรเปรียบเทียบกัมพูชากับประเทศอื่น โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน
8.ไม่ว่าอย่างไรควรใช้มือขวาไว้ก่อน ทั้งส่งของ รับของ หรือรับประทานอาหาร
9.ในกัมพูชาขับรถชิดขวา แต่พวงมาลัยอยู่ทางซ้าย และถ้าขับรถช้าโปรดขับเลนกลาง
10.ยิ้มและพยายามระงับอารมณ์ทุกครั้งที่หมองหม่นใจหรือไม่พอใจ เพื่อความสุขตลอดเงลาที่คุณอยู่ในกัมพูชา

สถานที่สำคัญที่ควรรู้จัก

ตลาดซาจ๊ะ

ตลาดซาจ๊ะ (Psah Chas Market)
ตลาดเก่าแก่ที่น่าไปเยี่ยมชม มีอาคารที่สร้างในยุคฝรั่งเศษปกครอง จะได้เห็นสถาปัตยกรรมแนงยุโรปในตลาดแห่งนี้ พร้อมๆกับการจับจ่ายของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมืองของเขมร หรือหากต้องการผลิตภัณฑ์จากโตนเลสาบ ที่มีให้เลือกสรรทั้งปลาสดๆ หลากหลายชนิด ปลากรอบหรือปลาแห้ง จนกระทั่งปลาร้า ปลาหมึกแบบเขมร ก็หาซื้อได้ในตลาดแห่งนี้

ปอยเปต (Poipet) ปอยเปต (Poipet)
กาสิโนสุดฮิตของกัมพูชา ตั้งอยู่ที่ตำบลปอยเปต อำเภออูร์ชารา จังหวัดบันเตียเมียนเจย ตรงข้ามชายแดนไทยติดกับอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

มหาปราสาทนครวัด (Angkor Wat) มหาปราสาทนครวัด (Angkor Wat)
หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน สร้างขึ้นด้วยพลังศรัทธาที่พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ทรงมีต่อพระวิษณุเทพในศาสนาฮินดู พระองค์จึงโปรดให้สร้างปราสาทนครวัดขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่ยิ่งใหญ่และงดงามที่สุด อีกทั้งมีพระราชประสงค์ใช้เป็นสุสานหลวงเก็บพระศพของพระองค์เมื่อสิ้นพระชนม์

ปราสาทพระวิหาร (Temple of Preah Vihear) ปราสาทพระวิหาร (Temple of Preah Vihear)
เทวสถานที่สร้างขึ้นถวายแด่พระศิวะ เป็นศิลปะแบบบาปวนคาบเกี่ยวกับศิลปะสมัยเมืองพระนครตอนต้น ใช้เทคนิคการก่อสร้างโดยนำก้อนศิลาทรายซึ่งตัดเป็นแท่งสี่เหลี่ยมขนาดไล่เลี่ยกันวางวซ้อนกันขึ้นตามผังที่กำหนดไว้ โดยอาศัยน้ำหนักของแท่งศิลาทรายแต่ละก้อนกดทับกันเพียงอย่างเดียว และใช้ส่วนยึดเมื่อจำเป็นเท่านั้น

โตนเลสาบ (Tonle Sap)

โตนเลสาบ (Tonle Sap)
ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีขานดใหญ่กว่ากรุงเทพฯ ถึง 7 เท่า ตั้งอยู่ใจกลางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ผู้ที่ชอบสัมผัสความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวน้ำ ทั้งบ้านแพลอยน้ำและการหาปลาของชาวบ้าน ไม่ควรพลาดที่จะมาเยือนโตนเลสาบ

ข้อมูลจาก : หนังสือ อาเซียน ควร ไม่ควร สำนักพิมพ์อมรินทร์

10 เรื่องน่ารู้กัมพูชา