มหัศจรรย์ วัดลอยผา ภูเขาเหิงซาน ประเทศจีน

Home / ท่องเที่ยวรอบโลก / มหัศจรรย์ วัดลอยผา ภูเขาเหิงซาน ประเทศจีน

วัดลอยผา สิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ ฝังลอยอยู่บน ภูเขาเหิงซาน ประเทศจีน เป็นวัดกลางหุบเขาที่สร้างขึ้นจากไม้ มีอายุเก่าแก่มาก ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยเหนือ (ค.ศ. 386-534) ได้รับการบูรณะอีกครั้งในช่วงศตวรรษที่ 19 วัดลอยผา แห่งนี้เป็นเพียงวัดเดียวที่รวมเอาศาสนาพุทธ ลัทธิเต๋า และลัทธิขงจื้อ สามลัทธิรวมเอาไว้ด้วยกัน น่าอัศจรรย์ใจที่ วัดโบราณ บนฐานที่ตั้งประหลาด จะสามารถยืนหยัดอยู่ได้มาจนทุกวันนี้

มหัศจรรย์ วัดลอยผา ภูเขาเหิงซาน ประเทศจีน

มหัศจรรย์ วัดลอยผา ภูเขาเหิงซาน ประเทศจีน

มหัศจรรย์ วัดลอยผา ภูเขาเหิงซาน ประเทศจีน

วัดลอยผา

มหัศจรรย์ วัดลอยผา ภูเขาเหิงซาน

วัดลอยผา

มหัศจรรย์ วัดลอยผา ภูเขาเหิงซาน ประเทศจีน

มหัศจรรย์ วัดลอยผา ภูเขาเหิงซาน ประเทศจีน

………………………………………………………….

วัดลอยผา ภูเขาเหิงซาน ประเทศจีน

http://www.odditycentral.com