ทะเลทรายขาว แห่ง บราซิล

Home / ท่องเที่ยวรอบโลก / ทะเลทรายขาว แห่ง บราซิล

ทะเลทรายขาว แห่ง บราซิล

อีกหนึ่งสวรรค์ของนักเดินทาง ทะเลทรายขาว อุทยานแห่งชาติ Maranhenses ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ ประเทศบราซิล ครอบคลุมพื้นที่ราว 1,000 ตารางกิโลเมตร ความอัศจรรย์นอกจากเป็น ทะเลทรายสีขาวแล้ว ยังแฝงไปด้วย ทะเลสาบ เล็กๆ มากมาย ที่ให้ความชุ่มฉ่ำแก่นักท่องเที่ยว และเป็นแหล่งอาศัยของหมู่ปลา การเดินทางเข้ามา ทะเลทรายขาว อนุญาตให้ใช้รถโฟร์วีลเท่านั้น เพราะกฎที่นี่ค่อนข้างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการรุกร้ำมากเกินไป ความวาววับของผืนน้ำตัดกับสีนวลจับตาของผืนทราย ถือเป็นสีสันแห่งธรรมชาติ ซึ่งทำให้ ทะเลทรายขาว เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอันดึงดูดใจของ ประเทศบราซิล

ทะเลทรายขาว แห่ง บราซิล

ทะเลทรายขาว

ทะเลทรายขาว

ทะเลทรายขาว

……………………………………………………

ทะเลทรายขาว แห่ง บราซิล

ที่มา : http://planetoddity.com