ทะเลสาบอูเนียงา Ounianga แห่ง ทะเลทรายซาฮารา

Home / ท่องเที่ยวรอบโลก / ทะเลสาบอูเนียงา Ounianga แห่ง ทะเลทรายซาฮารา

travel mthai พาท่องอีกหนึ่งโอเอซิสชื่อดัง หนึ่งในมรดโลกทางธรรมชาติ ทะเลสาบอูเนียงา (Ounianga) ประกอบด้วยทะเลสาบถึง 18 แห่ง ตั้งอยู่ใจกลาง ทะเลทรายซาฮารา ในเขตพื้นที่แห้งแล้งทางตอนเหนือของประเทศชาด ซึ่งมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีไม่เกิน 2 มิลลิเมตร

ทะเลสาบอูเนียงา แห่ง ทะเลทรายซาฮารา

ทะเลสาบอูเนียงา

ราวหมื่นกว่าปีมาแล้ว พื้นที่บริเวณ ทะเลสาบอูเนียงา เคยมีเพียงทะเลสาบขนาดใหญ่เพียงหนึ่งแห่ง ยาวประมาณ 10 กิโลเมตร แต่ด้วยสภาพอากาศเหือดแห้งในช่วงหนึ่งพันปีต่อมา ส่งผลให้ทะเลสาบหดตัว และขยายเพิ่มเป็นหลายวงด้วยพลังลมพัดเนินทรายรุกรานทะเลสาบ เกิดการยุบตัวเป็นแอ่งเล็ก 18 แห่ง ซึ่งเป็นที่มาของ ทะเลสาบอูเนียงา

ภาพถ่ายจากนาซ่า เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2009

ทะเลสาบอูเนียงา ตั้งอยู่ในแอ่งน้ำตื้นใต้ผาหินทรายและเนินเขาจากจุดที่น้ำเคยไหลผ่านในอดีต แม้ลมทางตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านเกือบตลอดปีและไม่มีเมฆฝนจนก่อให้เกิดอัตราการระเหยสูง แต่ก้นทะเลสาบนั้นอุดมไปด้วยน้ำและมีขนาดใหญ่พอที่จะเก็บกักและปล่อยน้ำไหลสู่ทะเลสาบน้อยใหญ่ ถือเป็นความอัศจรรย์ของระบบอุทกวิทยาที่สามารถรักษาสภาพ ทะเลสาบอูเนียงา ให้คงอยู่กลางทะเลทรายซาฮารา

ทะเลสาบอูเนียงา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม อยู่ห่างกัน 40 กิโลเมตร แต่ละแห่งแตกต่างกันในด้านองค์ประกอบทางเคมี บางแห่งเป็นทะเลสาบน้ำจืด บางแห่งเป็นทะเลสาบน้ำเค็ม ทะเลสาบที่มีความสำคัญทางชีวภาพมากที่สุดและใหญ่ที่สุด คือ ทะเลสาบ Teli มีพื้นที่ครอบคลุม 4.4 ตารางกิโลเมตร และลึกสุด 10 เมตร อยู่ในกลุ่มทางตะวันออก ซึ่งตั้งชื่อว่า Ounianga Serir เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่หล่อหลอมชีวิตมากมาย ด้วยสารตั้งต้นทางเคมีทำให้ทรายมีรูพรุนมากมาย จึงส่งผลให้น้ำสามารถเคลื่อนตัวอย่างมีอิสระไหลเวียนระหว่าง ทะเลสาบ Teli และ ทะเลสาบเล็กๆ อีก 13 แห่ง ในกลุ่มตะวันออก

 ทะเลสาบอูเนียงา Ounianga ทะเลทรายซาฮารา

Ounianga Kebir ทะเลสาบกลุ่มตะวันตก ของ ทะเลสาบอูเนียงา ประกอบด้วย ทะเลสาบ 4 แห่ง แหล่งที่ใหญ่ที่สุดคือ ทะเลสาบ Yoan มีพื้นที่ 3.6 ตารางกิโลเมตร ลึก 27 เมตร เป็นทะเลสาบน้ำเค็ม ซึ่งเค็มจัดจนกระทั่งมีเพียง สาหร่ายและจุลินทรีย์บางชนิดที่อยู่รอด หินรอบชายฝั่งมีสีขาวจากคราบเกลือ มีประชากรกว่า 9,000 ชีวิต อาศัยอยู่รอบบริเวณนี้

ทะเลสาบอูเนียงา Ounianga แห่ง ทะเลทรายซาฮารา

อาจเพราะเป็นดินแดนแห้งแล้ง ห่างไกล จึงมีนักท่องเที่ยวผู้กล้าหาญมาเยือนเพียงปีละ 500 คน เพื่อสัมผัสความงดงามทางภูมิทัศน์ของ ทะเลสาบอูเนียงา


View Larger Map

ข้อมูล : www.amusingplanet.com เรียบเรียง : travel.mthai.com