พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว เฉลิมฉลองศาสนาสุดยิ่งใหญ่ในศรีลังกา

Home / ท่องเที่ยวรอบโลก / พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว เฉลิมฉลองศาสนาสุดยิ่งใหญ่ในศรีลังกา

พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว (Esala Perahera) เมืองกัณฏีหรือแคนดี (Kandy) ใกล้กับเมืองคาตุกาสโตตา (Katugastota) ประเทศศรีลังกา (Sri Lanka) วันที่จัดงาน 1-14 สิงหาคมงานเฉลิมฉลองทางศาสนาของประเทศศรีลังกาที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก และเป็นเทศกาลที่จัดติดต่อกันมาตั้งแต่สมัยอดีตกาล

พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว เฉลิมฉลองศาสนาในศรีลังกา

วัดพระเขี้ยวแก้ว ดาลดา มัลลิกาวะ
พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว วัดพระเขี้ยวแก้ว ดาลดา มัลลิกาวะ

พระธาตุเขี้ยวแก้ว หรือพระทันตธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดิษฐานอยู่ที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว ดาลดา มัลลิกาวะ (Dalada Valigawa) ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลังกา พระเขี้ยวแก้วเพียงองค์เดียวที่ปรากฏบนโลกมนุษย์ โดยมีหลักฐานรองรับความถูก ต้องตรงตามพระคัมภีร์มหาวังศา ด้วยว่าพระทันตธาตุหลังจากการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ และ นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 9 พระเขี้ยวแก้วได้ประดิษฐานอยู่บนแผ่นดินแห่งนี้มาโดยตลอด มิเคยถูกนำออกนอกดินแดนเลย ตั้งแต่ถูกอัญเชิญมาจากชมพูทวีปโดยเจ้าหญิงเหมมาลาแห่งแคว้นกาลิงคะเมื่อ กว่า 1,700 ปีก่อน

พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว7
พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว ศรีลังกา

ชาวศรีลังกา ต่างถวายเคารพต่อพระทันตธาตุอย่างสูงสุด โดยเชื่อกันว่าหากเมื่อใด พระเขี้ยวแก้ว ถูกนำออกนอกเกาะลังกาแล้ว จะนำภัยพิบัติมาสู่ประเทศชาติและยังเชื่อว่าหากเมื่อใดที่เกิดทุกข์ภัยขึ้น การเปิดอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วออกให้ผู้คนสักการบูชาจะสามารถขจัดเภทภัยต่างๆ ได้

พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว11
พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว ศรีลังกา

นอกจากนี้ ชาวลังกามีความเชื่อถือว่า ถ้าฝนแล้ง เจ้าหน้าที่จะอัญเชิญ พระเขี้ยวแก้ว ออกแห่เพื่อขอฝน และจะได้สัมฤทธิผลดังปรารถนาจริงๆ โดยในราวเดือนสิงหาคมของทุกปี จะพิธีกรรมอันยิ่งใหญ่สมโภชพระเขี้ยวแก้ว จะมีริ้วขบวนยาวเหยียดนำด้วยช้างที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงาม มีระบำรำฟ้อน การแสดงพื้นเมืองลังกา และดนตรีพื้นเมืองลังกาบรรเลงแห่งไปรอบเมือง พร้อมทั้งขบวนพาเหรดช้างอันตระการตา และการจำลองเหตุการณ์การฉลองแบบโบราณสร้างสีสันให้กับเมืองนี้เป็นอย่างมาก

Dalada Maligawa (Tempel van de Tand)
พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว เฉลิมฉลองศาสนาสุดยิ่งใหญ่ในศรีลังกา
พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว4
พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว เฉลิมฉลองศาสนาสุดยิ่งใหญ่ในศรีลังกา
Buddha Tooth Relic Temple
พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว เฉลิมฉลองศาสนาสุดยิ่งใหญ่ในศรีลังกา
พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว ศรีลังกา
พระเขี้ยวแก้ว ในศรีลังกา
พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว8
พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว
พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว9
พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว
พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว10
พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว เฉลิมฉลองศาสนาสุดยิ่งใหญ่ในศรีลังกา

ข้อมูลและภาพ : sridaladamaligawa.lk / wiki / oceansmile.com / thaiembassy.org / dreamplacesrilanka.blogspot.com
เรียบเรียงโดย Travel MThai