เที่ยวเกาหลี ไหว้พระ

เที่ยวตามใจ ไหว้พระที่เกาหลี

Home / ท่องเที่ยวรอบโลก / เที่ยวตามใจ ไหว้พระที่เกาหลี

เที่ยวเกาหลี ในแบบของคนชอบเข้าวัด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เราขอเสนอวัดต่างๆ ที่น่าสนใจเหล่านี้ พร้อมข้อมูลย่อๆ ให้อ่าน ดังนี้

เที่ยวตามใจ ไหว้พระที่เกาหลี

Naksansa Temple, Korea

Naksansa Temple, Korea : ภาพจาก sherrinabeh.blogspot.com

แทกูและจังหวัดเกียงซังบุค-โด

เที่ยวตามใจ ไหว้พระที่เกาหลี

วัดบองเชอองซา (Bongjeongsa Temple)

วัดบองเชอองซาในอันดอง, เกียงซังบุค-โด สร้างขึ้นโดยท่านเนือง-อิน (Neung-in) ผู้น่าเลื่อมใสในปี 672 ช่วงยุคอาณาจักรซิลลา โดยที่เป็นสิ่งก่อสร้างด้วยไม้ที่เก่าที่สุดในเกาหลี หอเจืองนักชอน (Geungnakjeon Hall) ของวัด (หอสวรรค์) ยังคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณเฉพาะของเกาหลีไว้ได้ ผนังด้านในเพดานและเสาตกแต่งด้วยดันชอง (dancheong) – รูปแบบการลงสีสันบนไม้ วัดบองเชอองซายังมีคุณลักษณะเด่นมากมายรวมถึงหอหลัก ซึ่งเป็นสมบัติชาติหมายเลข 55 ซึ่งรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมยุคต้นราชวงศ์โชซอนไว้ “โดยรถโดยสารจากสถานีขนส่งดองโซลไปยังอันดอง (ใช้เวลา 4 ชั่วโมง) เดินเท้าต่อ 100 เมตรไปยังโรงเรียนประถมอันดองและขึ้นรถประจำทางหมายเลข 51 ไปยังวัดบองเชอองซา (ใช้เวลา 30 นาที)”

เที่ยวตามใจ ไหว้พระที่เกาหลี

Bongjeongsa Temple วัดบุลกุกซา (Bulguksa Temple)

ตั้งอยู่บนเทือกเขาโตฮัมซาน (Mt. Tohamsan) วัดบุลกุกซารวมทั้งถ้ำซอกกุรามเป็นพินัยกรรมแห่งประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองของวัฒนธรรมแห่งพุทธศาสนาสมัยซิลลา วัดถูกสร้างขึ้นในปี 528 และมีการก่อสร้างสิ่งต่างๆเพิ่มเติมขึ้นจนถึงปี 774 หลังจากนั้นก็ได้เบ่งบานเป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมพุทธศาสนายุคซิลลา แต่เป็นที่น่าเศร้าว่าวัดถูกเผาจนแทบไม่เหลือซากในปี 1593 จากการรุกรานของญี่ปุ่นสิ่งที่บูรณะสร้างหลังจากไฟไหม้คือหอแทอุงชอน (Daeungjeon Hall) และสถาปัตยกรรมอื่นๆอีกสองสามแห่ง-วัดถูกทอดทิ้งในช่วงปี 1969-1973 เมื่อมีความพยายามอย่างที่สุดในการค้นหาศิลปทางวัฒนธรรมอันหาค่าไม่ได้ในประวัติศาสตร์เกาหลีในปี 1995 วัดบุลกุกซาได้ถูกกำหนดโดยองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมโลก โดยรถประจำทางหมายเลข 10 หรือ 11 และลงที่ป้ายบุลกุกซา

เที่ยวตามใจ ไหว้พระที่เกาหลี

วัดบูซอกซา (Buseoksa Temple)

วัดบูซอกซาสร้างขึ้นในปี 676 โดยบัญชาของพระเจ้ามุนมู (King Munmu) แห่งอาณาจักรซิลลาแสดงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงระหว่างวัดที่สร้างบนพื้นที่ราบช่วงยุคสามก๊กและวัดที่สร้างบนภูเขาในช่วงปลายยุคกอร์เยวและต้นโชซอน “โดยรถไฟจากสถานีรถไฟชองยังนีในกรุงโซลไปยังสถานีปุงกี( วันละ 6 เที่ยว ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที) และไปต่อรถซิตี้บัสไปยังวัดบูซอกซา (รถออกทุกชั่วโมง ใช้เวลา 40 นาที)”

เที่ยวตามใจ ไหว้พระที่เกาหลี

วัดดองฮวาซา (Donghwasa Temple)

วัดแห่งนี้ได้อนุรักษ์สิ่งที่หลงเหลือจากอดีตอันหลากหลาย เจดีย์หินสามชั้นในปีกด้านตะวันออกและตะวันตกของวัดเป็นผังแบบวัดที่หาดูได้ยาก เสาโบราณคู่หินแห่งพระไวโรคัน (Vairocana Buddha) และภาพแกะสลักพระพุทธบนก้อนหินทำให้วัดนี้มีค่ายิ่ง “จากสถานีดองแทกูเดินเท้าต่อประมาณ 5 นาทีไปยังสำนักงานโทรศัพท์ ซีนาม (Sinam) และจากที่นั่นขึ้นรถประจำทางหมายเลข 105 ไปยังวัดดองฮวาซา”

วัดจิคิซา (Jikisa Temple)

จิคิซา มีความหมายว่า การชี้นำโดยตรง เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเกาหลี สร้างอยู่ช่วงตีนเขาฮวาง-อัคซาน (Mt. Hwang-aksan) เดิมทีประกอบด้วยอาคารสี่สิบหลัง กล่าวกันว่าก่อตั้งขึ้นในปี 418 ในช่วงการปกครองของพระเจ้านุลจิโดยท่านอาโดซึ่งเป็นที่เคารพซึ่งเป็นท่านแรกที่นำพุทธศาสนาเข้ามาสู่อาณาจักรซิลลา (57 ปีก่อน ค.ศ. – ค.ศ. 935) ที่ประตูใหญ่หลังประตูอิลจูมุนมีรูปราชันแห่งเทพขนาดใหญ่สี่รูปซึ่งคอยไล่วิญญาณชั่วร้าย “โดยรถประจำทางหมายเลข 11 หรือ 111 จากสถานีขนส่งกิมชอน (Gimcheon Bus Terminal) ไปยังวัดจิคิซา (รถออกทุก 20 นาที ใช้เวลา 25 นาที)”

จังหวัดคังวอน-โด

วัดกูร์ยองซา (Guryongsa Temple)

วัดกูร์ยองซา (Guryongsa Temple)

แรกเริ่มสร้างขึ้นในปี 668 ในช่วงอาณาจักรซิลลา (57 ปีก่อน ค.ศ. -ค.ศ. 935) มีการก่อสร้างใหม่ในช่วงการปกครองของพระเจ้าซุคชอง (Sukjong) ในราชวงศ์โชซอน (1675-1750) พระสงฆ์จำนวนมากและศาสนิกชนได้รับการสั่งสอนจากวัดแห่งหนึ่งซึ่งแยกตัวสันโดษอยู่บนเขาจีอัคซาน (Chiaksan Mountains) “จากสถานีรถโดยสารระหว่างเมืองโซลซังบอง (Seoul Sangbong Intercity Bus Terminal)มีรถสายตรงไปยังวัดกูรย์ยองซาวิ่งวันละ 4 เที่ยว (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที)”

เที่ยวตามใจ ไหว้พระที่เกาหลี

วัดนักซันซา (Naksansa Temple)

วัดอันสง่างามแห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดผาสูงชันเหนือท้องทะเลที่เกลียวคลื่นม้วนตัวกระทบหน้าผาเบื้องล่าง ด้วยสภาพแวดล้อมที่สวยงามทำให้วัดนี้มีผู้มาเยือนถี่ที่สุดในแถบชายฝั่งด้านตะวันออก “ไปจากยางยาง (Yangyang) หรือซกโช (Sokcho), กังวอน-โด มีรถประจำทางเข้านักซันวิ่งทุกๆ 10 นาที”

วัดโวลชองซา Woljeongsa Temple

วัดโวลชองซา (Woljeongsa Temple)

ท่านชาชาง (Jajang) ผู้น่าเลื่อมใสในยุคซิลลาได้สร้างวัดโวลชองซาแห่งนี้ (ค.ศ. 643) วัดแห่งดวงจันทร์อันเงียบสงบบนยอดเขาโอแทซานในทิวเขาแตแบกซานโอแท ซานประกอบด้วยที่ราบสูงห้าแห่งหรือยอดเขาที่ซึ่งเป็นที่กล่าวว่าเป็นที่สถิตย์ของพระโพธิสัตว์ “ที่บริเวณวัดมีเจดีย์แปดเหลี่ยมเก้าชั้นสูง 15.2 เมตรอันเป็นเจดีย์ลักษณะหลายชั้นหลายมุมซึ่งเป็นศิลปยุคกอร์เยวโดยรถโดยสารจากสถานีขนส่งดองโซลไปยังสถานีรถโดยสารระหว่างเมืองชินบุ (ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที) และต่อรถโดยสารซิตี้บัสไปโวลชองซา (ใช้เวลา 20 นาที)”
Woljeongsa Temple

ข้อมูลจาก : ทัวร์เกาหลี ไปกับ Wonderfulpackage สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ เรามีให้ท่านเลือกสรรอย่างมากมายค่ะ