บางน้ำผึ้ง ตลาดสุวรรณภูมิ แหล่งช็อปปิ้ง แห่งเดียวใน สนามบินสุวรรณภูมิ

เขียนเรื่องเที่ยว
บางน้ำผึ้ง ตลาดสุวรรณภูมิ แหล่งช็อปปิ้ง แห่งเดียวใน สนามบินสุวรรณภูมิ แหล่งท่องเที่ยวจำลองจาก ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง รวมสินค้าโอทอป และอาหารอร่อยขึ้นชื่อ

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำลอง ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ไว้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยให้ชื่อว่า บางน้ำผึ้ง ตลาดสุวรรณภูมิ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว แห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการ

แหล่งช็อปปิ้ง บางน้ำผึ้ง ตลาดสุวรรณภูมิ

บางน้ำผึ้ง ตลาดสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ ณ ศูนย์ขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จำลองแบบมาจาก ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรปราการ โดยจะเป็นแหล่งรวมสินค้าโอทอป และศูนย์รวมอาหารอร่อยที่ขึ้นชื่อของตลาดน้ำบางผึ้ง เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ บางน้ำผึ้ง ตลาดสุวรรณภูมิ เป็นศูนย์รวมในการนำสินค้าของชุมชุนเผยแพร่ให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่าง ประเทศได้รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชนและสร้างรายได้เข้าจังหวัดสมุทรปราการ

บางน้ำผึ้ง ตลาดสุวรรณภูมิ ที่ตั้ง : 999 ศูนย์ขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2134 7811 เปิดบริการ : 10:00 – 21:00 น.

ข้อมูล : www.tiewpakklang.com

เขียนเรื่องเที่ยว

ข่าวท่องเที่ยว