บางน้ำผึ้ง ตลาดสุวรรณภูมิ แหล่งช็อปปิ้ง แห่งเดียวใน สนามบินสุวรรณภูมิ

Home / ข่าวท่องเที่ยว / บางน้ำผึ้ง ตลาดสุวรรณภูมิ แหล่งช็อปปิ้ง แห่งเดียวใน สนามบินสุวรรณภูมิ

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำลอง ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ไว้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยให้ชื่อว่า บางน้ำผึ้ง ตลาดสุวรรณภูมิ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว แห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการ

แหล่งช็อปปิ้ง บางน้ำผึ้ง ตลาดสุวรรณภูมิ

บางน้ำผึ้ง ตลาดสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ ณ ศูนย์ขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จำลองแบบมาจาก ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรปราการ โดยจะเป็นแหล่งรวมสินค้าโอทอป และศูนย์รวมอาหารอร่อยที่ขึ้นชื่อของตลาดน้ำบางผึ้ง เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ บางน้ำผึ้ง ตลาดสุวรรณภูมิ เป็นศูนย์รวมในการนำสินค้าของชุมชุนเผยแพร่ให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่าง ประเทศได้รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชนและสร้างรายได้เข้าจังหวัดสมุทรปราการ

บางน้ำผึ้ง ตลาดสุวรรณภูมิ ที่ตั้ง : 999 ศูนย์ขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2134 7811 เปิดบริการ : 10:00 – 21:00 น.

ข้อมูล : www.tiewpakklang.com