ทะเลอันดามัน

เกาะพยาม จ.ระนอง

เกาะพยาม จ.ระนอง

ดั้นด้นไปสัมผัสธรรมชาติอันน่าค้าหาฝั่งทะเลอันดามัน