เที่ยวเนปาล

หลงเสน่ห์ สวรรค์บนดิน ที่ โพคารา … เนปาล

หลงเสน่ห์ สวรรค์บนดิน ที่ โพคารา … เนปาล

จุดชมความงามอลังการของเทือกเขา หิมาลัย ที่ใกล้ที่สุด