ท่องวัดราชนัดดาฯ เลอค่า นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / ท่องวัดราชนัดดาฯ เลอค่า นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เที่ยวต่างจังหวัดกันจนเหนื่อย วันนี้ travel.mthai.com ขอพาท่านไปเที่ยวพักผ่อนแบบสบายๆ สไตล์คนกรุง กับสถานที่ประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของเกาะรัตนโกสินทร์ นั่นก็คือ โลหะปราสาท วัดราชนัดดาราม วรวิหาร โลหะปราสาทแห่งเดียวทียังเหลืออยู่บนโลก ตามด้วยการไปเยี่ยมชม นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง หอจดหมายเหตุที่บันทึกเรื่องราวของกรุงรัตนโกสินทร์เอาไว้ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสมาศึกษาหาความรู้

ท่องวัดราชนัดดาฯ เลอค่า นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

โลหะปราสาท วัดราชนัดดา

โลหะปราสาทสร้างในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นโลหะปราสาทองค์แรกและองค์เดียวของไทย และถือเป็นองค์ที่ 3 ของโลก สร้างอยู่ในพื้นที่วัดราชนัดดาราม และอยู่ในบริเวณ ลานพลับพลามหาเจษฏาบดินทร ยอดปราสาทประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

โลหะปราสาท ตั้งอยู่ ณ ด้านตะวันตกของพระอุโบสถ ก่อสร้างขึ้นโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แทนการสร้างเจดีย์ โลหะปราสาทนี้ สร้างขึ้นตามประวัติพระพุทธศาสนา ถือเป็นโลหะปราสาทองค์ที่ 3 ของโลก โดยโลหะปราสาทหลังแรก สร้างขึ้นในสมัยพุทธกาลโดยนางวิสาขามหาอุบาสิกา บุตรีธนัญชัยเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี เป็นปราสาท 2 ชั้น 1,000 ห้อง ยอดปราสาททำด้วยทองคำ ที่ชื่อว่า “มิคารมาตุปราสาท” ส่วนโลหะปราสาทหลังที่ 2 สร้างโดยพระเจ้าทุฏฐคามณี กษัตริย์แห่งกรุงอนุราธปุระลังกา ในราวปีพุทธศักราช 382 เป็นปราสาท 9 ชั้น 1,000 ห้อง มีความกว้างและความสูงแต่ละด้าน 100 ศอก หลังคามุงด้วยแผ่นทองแดง ผนังเป็นไม้ประดับด้วยหินมีค่าและงาช้าง ซึ่งปราสาททั้งสองแห่งได้พังลงตามกาลเวลาไปแล้ว ทำให้ โลหะปราสาท วัดราชนัดดาราม วรวิหาร เป็นโลหะปราสาทแห่งเดียวทียังเหลืออยู่บนโลก

โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร มีลักษณะศิลปสถาปัตยกรรมไทยเป็นปราสาท 3 ชั้น มียอด 37 ยอด หมายถึงพระโพธิปักขิยธรรม 37 ประการ กลางปราสาทเป็นช่องกลวงจากฐานตลอดยอด มีซุงต้นใหญ่สูงถึงยอดปราสาทเป็นแกนกลาง เจาะลำต้นตอกเป็นบันไดเวียนขึ้น 67 ขั้น เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2389 นับจากปีที่เริ่มก่อสร้างวัดราชนัดดารามได้ 5 ปี แต่ก่อสร้างสำเร็จเป็นเพียงปราสาทโกลน ก็สิ้นรัชกาล

บรรยากาศภายในโลหะประสาท มีที่ให้นั่งอ่านหนังสือ เดินจงกรม ทำวิปัสสนา เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบความสงบ

IMG_8996  IMG_9021

IMG_9027

600

IMG_9018  IMG_9005

พระบรมสารีริกธาตุ
พระบรมสารีริกธาตุ บนยอดโลหะปราสาท

IMG_9017

 

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
คุณค่าแห่งยุคสมัย สัมผัสได้ในหนึ่งวัน

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ก่อตั้งโดย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้เยาวชนไทย ได้มาศึกษาหาความรู้ ได้ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ภายในอาคารประกอบไปด้วยห้องจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ มากถึง 11 ห้อง เป็นการรวบรวมประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมในแขนงต่างๆ โดยนำเสนอในรูปแบบวิดีทัศน์ที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดสำหรับประชาชนอีกด้วย

IMG_9049
อุโมงค์เวลา บ่งบอกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
IMG_9055
ภาพจำลองพระบรมมหาราชวัง
IMG_9058
ภาพจำลองพระบรมมหาราชวัง

IMG_9070  IMG_9073

IMG_9076  IMG_9087

IMG_9099

IMG_9113IMG_9114

IMG_9126
การถ่ายภาพแบบโบราณ

บริเวณชั้นล่าง ท่านจะได้พบกับนิทรรศการ “พ่อของแผ่นดิน” โดยนำเอาสองบุคคลสำคัญของทวีปเอเชีย มานำเสนอความเป็นอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ตลอดจนคุณงามความดีที่ได้ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติ นั่นก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ของเรา และมหาตมะ คานธี วีรบุรุษนักต่อสู้ทางสิทธิทมนุษยชนแห่งอินเดีย

IMG_9151

IMG_9160  IMG_9174

 

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

IMG_9192

IMG_9190

 

ภาพและเรียบเรียงโดย : Muztonglory (Travel MThai)