กิ่วเสือเต้น อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / กิ่วเสือเต้น อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

travel mthai พาท่องเหนือ ชิลล์ลมหนาวที่ กิ่วเสือเต้น ธรรมชาติรูปทรงแปลกตาซึ่งเกิดจากตะกอนแม่น้ำปิง ปรากฏการณ์การเดินทางของกระแสน้ำจากลำน้ำปิงเมื่อหลายพันปีแล้ว

กิ่วเสือเต้น อุทยานแห่งชาติแม่วาง

กิ่วเสือเต้น อยู่ห่างจาก ผาช่อ 1 กิโลเมตร มีความสวยงามไม่แพ้ ผาช่อ อาจมีลวดลายแตกต่างออกไป และมีกรวดหินฝังตัวค่อนข้างชัดกว่า ผาช่อ แต่มีความสูงน้อยกว่าเมื่อเทียบกัน กิ่วเสือเต้น ตั้งอยู่ใน ตำบลยางคราม กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในเขต อุทยานแห่งชาติแม่วาง

กิ่วเสือเต้น อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

กิ่วเสือเต้น

กิ่วเสือเต้น อุทยานแห่งชาติแม่วาง

กิ่วเสือเต้น อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูล www.dnp.go.th /  www.facebook.com/maewang.nationalpark