9 สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / 9 สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์

9 สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์ เป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์) มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน และสถาบันศาสนา และสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย อีกทั้งอนุรักษ์วิถีความเป็นอยู่ และศิลปวัฒนธรรมไทยรวมทั้งสร้างกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในยามค่ำคืน ในเขตโบราณสถานในกรุงเทพมหานคร

สิ่งมหัศจรรย์ทั้ง 9 สิ่ง ได้แก่

1. มหัศจรรย์พระไสยาส  พระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดยมีลักษณะพิเศษ คือ มีประดับมุกภาพมงคล 108 ประการที่พระบาท

มหัศจรรย์พระไสยาส 9 สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์

2. มหัศจรรย์ตำราเวชเชตุพน ศาลาจารึกตำรานวดแผนโบราณ   มีจิตรกรรมลายเส้นบอกตำแหน่งนวด นับเป็นบันทึกที่รวบรวมสรรพวิชาทั้งการแพทย์ การเมือง การปกครอง ประวัติการสร้างวัด และ วรรณคดี นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ

มหัศจรรย์ตำราเวชเชตุพน 9 สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์

3. มหัศจรรย์มหาเจดีย์ สี่รัชกาล  เป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ 4 องค์ องค์พระเจดีนั้นเป็นแบบเจดีย์ย่อไม้สิบสอง ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ อันประกอบด้วย พระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 1 – 4

มหัศจรรย์มหาเจดีย์ สี่รัชกาล

4. มหัศจรรย์ต้นตำนานสงกรานต์ไทย  คติความเชื่อตำนานสงกรานต์ ซึ่งรัชกาลที่ 3 ให้จารึกลงในแผ่นศิลาติดไว้ที่วัดโพธิ์ เป็นเรื่องเล่าถึงความเป็นมาของประเพณีดังกล่าว โดยสมมุติผ่านเรื่องราวธรรมบาลกุมารและนางสงกรานต์ทั้งเจ็ดเทียบกับแต่ละวันในสัปดาห์

5. มหัศจรรย์มรดกโลกวัดโพธิ์    ซึ่งรัชกาลที่ 3 ทรงให้นำองค์ความรู้จากปราชญ์ของไทยเช่น ตำราการแพทย์ โบราณคดี วรรณกรรม โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนฯลฯ จารึกลงบนแผ่นหินอ่อนประดับไว้ตามบริเวณผนังภายในวัดซึ่งความรู้ที่จารึกไว้บนแผ่นศิลาในปัจจุบันรวมเรียกว่า ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน โดยองค์การยูเนสโกมีมติรับรองขึ้นทะเบียนศิลาจารึกพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลก

มหัศจรรย์มรดกโลกวัดโพธิ์ 9 สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์

6. มหัศจรรย์ตำนานยักษ์วัดโพธิ์  บอกเล่าเรื่องราวตำนานเกี่ยวกับยักษ์วัดโพธิ์และยักษ์วัดแจ้งซึ่งทำให้เกิดท่าเตียนในปัจจุบัน

มหัศจรรย์ตำนานยักษ์วัดโพธิ์

7. มหัศจรรย์ผ่านภพรัตนโกสินทร์   พระอุโบสถหลังเก่าของวัดโพธารามตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ภายหลังการสถาปนาพระอุโบสถหลังใหม่ของวัดพระเชตุพนแล้ว จึงได้ลดฐานะเป็นศาลาการเปรียญ โดยภายในมี “พระพุทธศาสดา” ประดิษฐานเป็นพระประธาน

มหัศจรรย์ผ่านภพรัตนโกสินทร์   มหัศจรรย์ผ่านภพรัตนโกสินทร์

 8. มหัศจรรย์วิจิตรพระพุทธเทวปฏิมากร  ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ซึ่งรัชกาลที่ 1 ทรงอัญเชิญมาจากวัดศาลาสี่หน้า ด้วยประสงค์ตั้งมั่นแน่วแน่ว่า นี่จะเป็นพระนครอย่างถาวร

มหัศจรรย์วิจิตรพระพุทธเทวปฏิมากร

 9. มหัศจรรย์ต้นตำรับนวดแผนไทย  รัชกาลที่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รวบรวมการแพทย์แผนโบราณและศิลปะวิทยาการครั้งกรุงศรีอยุธยาไว้ ทรงพระราชดำรินำเอาท่าดัดตนอันเป็นการพักผ่อนอิริยาบถแก้เมื่อยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย และประยุกต์กับคติไทยที่ยกย่องฤษีเป็นครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการต่างๆ เป็นรูปฤาษีดัดตน แสดงท่าไว้ที่วัดเพื่อให้ราษฎรทั่วไปได้ศึกษาเล่าเรียนและรักษาโรคได้อย่างกว้างขวาง

9 สิ่งมหัศจรรย์ วัดโพธิ์

มหัศจรรย์ต้นตำรับนวดแผนไทย

คนไทยเข้าชมฟรี ชาวต่างชาติ คนละ 50 บาท
เปิดให้เข้าชมระหว่างเวลา 8.00-21.00 น. ทุกวัน
ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานวัดพระเชตุพนฯ  โทร. 0 2226 0335, 0 22260369
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
http://www.idotravellers.com

เทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติ ฉลอง 113 ปี

เทศกาลวิ่งวัวกระทิง ท้าผู้กล้า สุดตื่นเต้น!

10 เส้นทาง Road Trip สุดยอดวิวทิวทัศน์