โดมแมลงใหญ่ที่สุดในไทย อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ เกษตรศาสตร์ฯ

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / โดมแมลงใหญ่ที่สุดในไทย อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ เกษตรศาสตร์ฯ

อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ, นครปฐม

อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ เป็นโดมแมลงขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ในความดูแลของศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯ ดำเนินงานด้านการวิจัยค้นคว้าและพัฒนางานด้านกีฏวิทยา นักท่องเที่ยวจะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงและผีเสื้อนานาพันธุ์

 อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ นครปฐม

 อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ นครปฐม

โดยแบ่งออกเป็น 2 โซนใหญ่

 อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ นครปฐม

 อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ นครปฐม

โซนแรก ได้แก่ อาคารรูปโดม มีพื้นที่มากกว่า 1000 ตารางเมตร สูง 15 เมตร โดยโซนโดมแมลงเป็นการจำลองสภาพอากาศ และจัดแสดงระบบนิเวศวิทยา ที่เหมาะสำหรับวงจรชีวิตของแมลงและผีเสื้อ รวมไปถึงการวิจัยพฤติกรรมแมลง นอกจากนี้ ยังรวบรวมพันธุ์ผีเสื้อและแมลงหายากใกล้สูญพันธุ์เช่น จิ้งหรีด จักจั่น ตั๊กแตน ด้วง ไว้ให้ดูไปพร้อมกับสัมผัสกับพันธุ์ไม้ แบบธรรมชาติ อันงดงาม (ช่วงบ่ายอาจจะร้อนอบอ้าวไปหน่อย)

 อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ นครปฐม

 อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ นครปฐม

โซนที่ 2 ได้แก่ โซนพิพิธภัณฑ์แมลง มีการจัดแสดงแมลงสตัฟฟ์พันธุ์หายาก และพันธุ์ผีเสื้อ จากทั่วทุกมุมโลก ให้กับนักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเซ็ทแมลงและผีเสื้อใส่กรอบรูป ให้กับเยาวชน และนักท่องเที่ยวที่สนใจด้วย

 อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ นครปฐม

นอกจากนี้ยังมีส่วนงานพัฒนากีฏผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงผลิตผลที่เกี่ยวข้องกับแมลงในเชิงพาณิชย์ อาทิ แมงกระชอน แมลงทับ แมลงตับเต่า ให้เป็นผลิตภัณฑ์แมลงกินได้ ซึ่งในปัจจุบันนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย

 อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ นครปฐม

นับเป็นอุทยานแมลง เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับแมลง ชีวิตความเป็นอยู่ของแมลง พันธุ์ไม้ พันธุ์พืช ระบบนิเวศที่เป็นแหล่งอาศัย อาหารของแมลง ตลอดจนการเพาะเลี้ยงแมลงที่หายาก และใกล้สูญพันธุ์ แถมยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และชื่นชมธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนอีกด้วย เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ สามารถไปเยี่ยมชมศึกษาดูชีวิตของแมลงอย่างครบวงจรได้ที่ อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ นครปฐม

 อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ นครปฐม

เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8:30น. – 16:30น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00น.-16.00น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2942-8010-9 ต่อ 3325 หรือโทร (034) 281-066

 อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ นครปฐม

 อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ นครปฐม


View Larger Map

อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ข้อมูล : อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ (โดมแมลง)
เรียบเรียงโดย Travel MThai