นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เรียนรู้เรื่องราวแห่งสยาม

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เรียนรู้เรื่องราวแห่งสยาม

กรุงรัตนโกสินทร์ คือ ราชธานีของไทย ที่เรียกขานกันมาตั้งแต่แรกสถาปนาในพุทธศักราช 2325 ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงมาเป็น “กรุงเทพมหานครฯ” ในปัจจุบัน และ “รัตนโกสินทร์” ยังเป็นนามของยุคสมัย นับตั้งแต่สร้างกรุงจวบจนปัจจุบัน ผ่านกาลเวลามากว่าสองศตวรรษ มีการสืบทอด พัฒนา และผสมผสานด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จนตกผลึกเป็นยุคสมัยที่มีสีสันหลากหลาย งดงาม ทั้งยังคงความเป็นเอกลักษณ์ดุจอัญมณี มีค่าหลากสีที่ผ่านการเจียระไน จนพราวแสงเปล่งประกายงาม

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เรียนรู้เรื่องราวแห่งสยาม

ก่อนจะมาเป็น “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์”

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เป็นอาคาร 4 ชั้น ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 2,500 ตรม. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร รวมทั้งสิ้น 8,000 ตรม. ภายในอาคาร จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับรัตนโกสินทร์ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ทั้งสื่อจัดแสดง หุ่นจำลอง การนำสื่อผสมเสมือนจริง 4 มิติ สื่อมัลติทัช มัลติมีเดียแอนิเมชัน ในลักษณะอินเตอร์เอคทีฟ เซล์ฟ เลิร์นนิ่ง (Interactive Self-learning)

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับวัดราชนัดดาราม เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ โดยอยู่ในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ยังเป็นส่วนหนึ่งของอาคารบริเวณถนนราชดำเนินกลาง และยังเป็นงานสถาปัตยกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กรุงเทพมหานคร นับตั้งแต่มีพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ให้ตัดถนนราชดำเนินจากพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวัง โดยจัดวางรูปแบบตามลักษณะของ Champs Elysees (ถนนไปยังประตูชัย) ในประเทศฝรั่งเศส

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เรียนรู้เรื่องราวแห่งสยาม

การก่อสร้างถนนราชดำเนินเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2442 ส่วนอาคารตลอดแนวถนนราชดำเนินกลาง ได้เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2480 โดยการเวนคืนที่ดินทั้งสองฝั่งถนนข้างละ 40 เมตร และออกแบบโดยสถาปนิกหลายท่าน ได้แก่ มล.ปุ่ม มาลากุล, คุณหมิว อภัยวงศ์ ซึ่งใช้แนวความคิดในการออกแบบจาก Champ Elysees ตามพระราชดำริเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว งานก่อสร้างอาคารบนถนนราชดำเนินกลาง ใช้เวลาระหว่างปี พ.ศ. 2480 ถึง 2491 มีอาคารจำนวน 15 หลัง ใช้งบประมาณก่อสร้าง 10 ล้านบาท โดยจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง อาทิเช่น บริษัท สง่าวรรณดิศ จำกัด, บริษัทคริสเตียนีแอนด์เนลสัน จำกัด และในขณะเดียวกันได้ก่อสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2482 ด้วย

 

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มุ่งหวังสู่การเรียนรู้

ด้วยความตั้งใจดีของหลายๆ ฝ่าย ที่มุ่งหวังให้ถนนราชดำเนินเป็นถนนที่สง่างามสมกับชื่อถนน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จึงต่อยอดความตั้งใจดังกล่าว โดยก่อตั้งอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์แห่งนี้ขึ้น เสมือนหนึ่งประตูสู่กรุงรัตนโกสินทร์ ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของยุครัตนโกสินทร์ ควรค่าที่คนไทยทุกคนจะได้รับรู้และภาคภูมิใจ

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เรียนรู้เรื่องราวแห่งสยาม

โดยมุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้เยาวชนชื่นชอบและสนใจที่จะศึกษาค้นคว้า และภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมในยุครัตนโกสินทร์ ที่บรรพชนไทยได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ อีกหนึ่งแห่งของกรุงเทพมหานคร ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ก่อนจะไปเที่ยวยังสถานที่จริง..

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เรียนรู้เรื่องราวแห่งสยาม

 

สำหรับการจัดแสดง “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” ได้นำเสนอเรื่องราวด้านต่างๆ แห่งยุครัตนโกสินทร์ ผ่านห้องจัดแสดง ซึ่งตั้งชื่อไว้อย่างคล้องจองกัน ทั้งหมด 9 ห้อง รวมกันหมายถึง “อัญมณี แห่งมหานคร” ดังนี้

1. รัตนโกสินทร์เรืองโรจน์
2. เกียรติยศแผ่นดินสยาม
3. เรืองนามมหรสพศิลป์
4. ลือระบิลพระราชพิธี
5. สง่าศรีสถาปัตยกรรม
6. ดื่มด่ำย่านชุมชน
7. เยี่ยมยลถิ่นกรุง
8. เรื่องรุ่งวิถีไทย
9. ดวงใจปวงประชา

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เรียนรู้เรื่องราวแห่งสยาม

 

จุดแรกของ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ บริเวณชั้นที่ 1

เมื่อนักท่องเที่ยวได้เข้าไปยังอาคาร นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สิ่งแรกที่พบเจอบนอาคารชั้นที่ 1 คือ โถงต้อนรับ ผู้มาเยือนด้วย ป้ายแอลอีดีขนาดใหญ่แสดงข้อความว่า “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” ป้ายไฟนี้ไม่ธรรมดา มีเซนเซอร์จับความเคลื่อนไหวซ่อนไว้ด้วย ถ้านักท่องเที่ยวลองยกมือยกแขนแกว่งไปมา จะมีฝูงนกบินออกมาแสดงบนหน้าจอด้วยนะ สร้างความเพลิดเพลินก่อนเข้าไปชมของจริงจากข้างใน นอกจากนี้บริเวณเดียวกัน ยังมีศูนย์บริการข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศอีกด้วย

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เรียนรู้เรื่องราวแห่งสยาม

บริเวณชั้น 1 ของ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ทางด้านซ้ายเป็นห้องโถงกิจกรรมอเนกประสงค์ ซึ่งใช้จัดนิทรรศการสำคัญ ที่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนเนื้อหาตลอด

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เรียนรู้เรื่องราวแห่งสยาม

ส่วนทางด้านขวา ชั้น 1 เป็นร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกแห่งวันวาน Q Shop และ R Shop ร้านกาแฟ ทรูคอฟฟี่ และร้าน icedea ซึ่งเป็นเมนูไศกรีมแบบไทย เพียงสาขานี้สาขาเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีทางเดินบันไดขึ้นชั้นลอย ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ที่มีหนังสือ และอินเตอร์เน็ตไว้ให้บริการ

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เรียนรู้เรื่องราวแห่งสยาม

 

เริ่มต้นการเดินทาง “เวลาของรัตนโกสินทร์ และเวลาของโลก”

จุดเริ่มต้นการเดินทาง เพื่อเรียนรู้เรื่องราวของรัตนโกสินทร์ในครั้งนี้ นักท่องเที่ยวควรเผื่อเวลาให้กับทริปนี้พอสมควร ซึ่งการชมในแต่ละชั้นใช้เวลานานถึง 1-2 ชั่วโมง รวมทั้งนิทรรศการใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ก็ว่าได้ นอกจากนี้ควรเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนยิ่งดี เพื่อให้การรับเรียนรู้ของคุณไม่สะดุดไปกับการหาสุขานะครับ

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เรียนรู้เรื่องราวแห่งสยาม

โดยมัคคุเทศก์ จะพาเราไปยังทางเข้าด้านซ้าย หลังจอแอลอีดีขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นจุดแรกของการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ก่อนเจ้าหน้าที่เปิดประตูให้เข้าไป จะมีจุดเรียนรู้ที่แรกนามว่า “อุโมงค์เวลา” คือ การเรียนรู้เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ครั้งแรกสร้างกรุงรัตนโกสินทร์มาจนถึงปัจจุบัน

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เรียนรู้เรื่องราวแห่งสยาม

 

ดื่มด่ำย่านชุมชน สัมผัสวิถีชีวิตไทยดั้งเดิม

เมื่อผ่านพ้นประตูทางเข้าไปแล้ว จะพาผู้ชมขึ้นไปยังชั้น 2 ของอาคารนิทรรศน์รันตโกสินทร์ เพื่อเรียนรู้กับ ห้องวิถีไทย วิถีแห่งการพึ่งพา กับ 12 ชุมชมจำลองบนเกาะรัตนโกสินทร์ที่ย่อมาไว้ในทีเดียว อาทิ ชุมชนริมน้ำเจ้าพระยา เป็นต้น นิทรรศการส่วนนี้ แสดงให้เห็นถึงวิถีของชาวไทยตอนต้นสมัยรัตนโกสินทร์ยังคงใช้วิถีชีวิตเรียบง่ายริมแม่น้ำ ไม่ว่าจะใช้กิน อาบ หรือใช้สำหรับสัญจรไปมากัน ร่วมไปถึงการพึ่งพาอาศัยระหว่างชาวบ้านใกล้เรือนเคียงกัน ซึ่งความมีน้ำใจของสังคมไทยในปัจจุบัน แทบจะหายากเต็มทีแล้ว

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เรียนรู้เรื่องราวแห่งสยาม

การสัมผัสวิถีชีวิตไทยแบบจำลอง ไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ มัคคุเทศก์ของเรายังพาไปชมวิถีชีวิตของชาวสยามในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นกันต่อ เพื่อให้ทราบถึงชีวิตริมน้ำอย่างท่องแท้ เราก็ต้องลงเรือไปสัมผัสกัน ใช่แล้ว! อ่านไม่ผิดครับ ที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มีมากกว่านิทรรศการทั่วไป นอกจากมีแสง สี เสียงบรรยาย กันไปแล้ว ต้องมีอุปกรณ์จำลอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด ว่าแล้วพวกเราลงเรือ เพื่อชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำกันดีกว่า

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เรียนรู้เรื่องราวแห่งสยาม

ระหว่างที่พวกเรานั่งเรือกันอยู่ เรือไม้ก็ค่อยๆ เคลื่อนที่ไปข้างหน้า ไม่ใช่แล่นไปเฉยๆ อย่างเดียวนะ เรือโคลงเคลงเอียงไปมาสมจริงเหมือนกำลังลอยอยู่กลางแม่น้ำ พร้อมฟังเพลงแหล่บรรยายวิถีชีวิตของชาวบ้านริมน้ำ ยังมีเทคโนโลยีโปรเจคเตอร์ ฉายภาพเคลื่อนไหวสองมิติริมสองฝั่งแม่น้ำ ที่เรือไม้ของพวกเราแล่นอยู่ ให้ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้น

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เรียนรู้เรื่องราวแห่งสยาม

 

กาลเวลาผ่านไป จากชีวิตริมน้ำ สู่ ถนนแห่งความศิวิไลซ์

เมื่อเรือไม้พาพวกเราเรียนรู้เรื่องราวชีวิตผู้คนริมน้ำกันไปแล้ว เรือไม้แห่งกาลเวลาได้ทำหน้าที่ส่งเราเพียงเท่านี้ กาลเวลาผ่านพ้นไป สิ้นสุดวิถีชีวิตตอนต้นรัตนโกสินทร์ ความเจริญของโลกตะวันตก เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคนไทย และพวกเราต้องเดินทางเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันต่อบนรถรางบนถนนเจริญกรุง

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เรียนรู้เรื่องราวแห่งสยาม

ถนนเจริญกรุง หรือ นิวโรด เป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นมีความยาวจากถนนสนามไชยถึงดาวคะนองประมาณ 8,500 เมตร การก่อสร้างถนนเจริญกรุงนั้น เนื่องจากในรัชสมัยรัชกาลที่ 4 มีชาวต่างประเทศเข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯ มากขึ้น เพื่อพัฒนาประเทศให้เข้าสู่ความทันสมัย และทัดเทียมกับชาติตะวันตก ควรมีการปรับปรุงถนนหนทางเพื่อการคมนาคมให้ดีก่อนเป็นอันดับแรก หลังจากการสร้างถนนเจิญกรุงไม่นาน ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ความเจริญมากมายก็เข้ามายังถนนเส้นนี้ ไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำประปา ร้านหมอฟัน ธนาคาร และไปรษณีย์ไทย เป็นต้น

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เรียนรู้เรื่องราวแห่งสยาม

 

การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ จนมาถึง กรุงเทพมหานครฯ ในปัจจุบัน

การเกิดการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 5 นำไปสู่ความสู่ความทันสมัย และศิวิไลซ์แก่สายตาชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตามกรุงรัตนโกสินทร์ ก็ผ่านเหตุการณ์ และเรื่องราวต่างๆ มามากมาย ไม่ว่าจะเป็นช่วงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราช ไปเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ก็มีการจำลองวิถีชีวิตของผู้คนชาวสยามในช่วงนี้ให้ศึกษากันครับ

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เรียนรู้เรื่องราวแห่งสยาม

หลังจากการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ผู้คนบนเกาะรัตนโกสินทร์ เหมือนจะได้รับอิทธิพลมาจากโลกตะวันตกมากขึ้น โดยเฉพาะวัฒนธรรมแบบ “อเมริกันชน” จากแฟชั่นการแต่งตัว ดนตรี เทคโนโลยี และความบันเทิงแบบฮอลลีวูด เป็นต้น จนกลายมาเป็นยุค “โก๋หลังวัง” นั่นเอง

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เรียนรู้เรื่องราวแห่งสยามนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เรียนรู้เรื่องราวแห่งสยาม

นับจากนั้นเป็นต้นมา รอบๆ เกาะรัตนโกสินทร์ ก็เติบโตด้วยสิ่งก่อสร้างมากมาย สะพาน ถนน อาคาร ห้างสรรพสินค้า และรถไฟฟ้า จน กรุงเทพมหานครฯ กลายเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งโลก นี่คือบทสรุปเรื่องราวการเดินทาง เพื่อเรียนรู้ชีวิตผู้คนในอดีตบนเกาะรัตนโกสินทร์ จนกลายเป็น กรุงเทพมหานครฯ เมืองแห่งความฝัน ในปัจจุบัน

 

ดวงใจ ปวงประชา

มัคคุเทศก์ ได้พาพวกเราไปเรียนรู้กันต่อที่ บริเวณชั้นที่ 3 ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงเรื่องราวของ “กรุงรัตนโกสินทร์” ได้รับการสถาปนาขึ้นมา และปกครองให้เจริญมั่นคง โดยพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ความเป็นชาติที่มีเอกราชและอารยะ ได้แสดงให้เห็นว่า การดำรงสถานะกษัตริย์ตลอดทั้ง 9 รัชกาล มิได้อยู่ในความสะดวกสบาย หากแต่เป็นฐานะของผู้ที่มีความสามารถสูงยิ่ง ในการนำพาประเทศรอดพ้นจากวิกฤตการณ์และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชน คือ พระราชกรณียกิจนานัปการที่ได้ถ่ายทอดไว้ในนิทรรศการห้องนี้

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เรียนรู้เรื่องราวแห่งสยาม

เริ่มต้นด้วยการชมวิดิทัศน์การฟื้นฟูของสยามประเทศ ท่ามกลางบรรยากาศสมัยต้นรัตนโกสินทร์

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เรียนรู้เรื่องราวแห่งสยาม

รำลึกในพระราชกรณีกิจอันยิ่งใหญ่… ของพระมหากษัตริย์ไทย ทรงฝ่ามรสุมมหาอำนาจจากชาติตะวันตก ที่หมายรุกรานเอกราชของไทย รวมไปถึงการปฏิรูปบ้านเมืองให้ทันสมัย นำชาติไปสู่ศิวิไลซ์ ทัดเทียมกับนานาประเทศ รวมถึงเหตุการณ์สำคัญที่อยู่ในความทรงจำพสนิกรชาวไทยทุกคน

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เรียนรู้เรื่องราวแห่งสยามนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เรียนรู้เรื่องราวแห่งสยาม

ร่วมตราตรึงไปกับภาพยนตร์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนำความอุดมสมบูรณ์จากดินสู่ฟ้า.. จากป่าสู่เมืองในบรรยากาศที่โอบล้อมตัวผู้ชม ด้วย แสง สี เสียง ทันสมัย ที่ทำให้พวกเราต้องซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ปกแผ่ไปทั่วทุกสารทิศ

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เรียนรู้เรื่องราวแห่งสยาม นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เรียนรู้เรื่องราวแห่งสยาม

 

จากใจ..พสกนิกร

สุดท้ายทาง นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมบันทึกความในใจต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ลงบนจอระบบมัลติทัช โดยภาพของพวกเรา จะถูกนำไปจัดแสดงหมุนเวียนร่วมกับเหล่านักแสดง และศิลปิน เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะที่พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคน

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เรียนรู้เรื่องราวแห่งสยามนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เรียนรู้เรื่องราวแห่งสยาม

 

ปิดท้าย ความงามรัตนโกสินทร์ กันที่ รัตนโกสินทร์สกายวิว

ถ้ายังไม่กลับ มีเวลาเหลือพอ นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมวิวทัศนียภาพสถาปัตยกรรมของกรุงรัตนโกสินทร์โดยรอบ ไม่ว่าจะเป็น ภูเขาทอง ป้อมมหากาฬ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดารามวรวิหาร และโลหะปราสาท ในมุมที่สวยสุดที่นักท่องเที่ยวไม่เคยมาก่อน พร้อมด้วยมุมพักผ่อนหย่อนใจ จิบเครื่องดื่ม รับประทานอาหารในบรรยากาศสบายๆ

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เรียนรู้เรื่องราวแห่งสยามนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เรียนรู้เรื่องราวแห่งสยาม นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เรียนรู้เรื่องราวแห่งสยาม

 

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00น. เปิดให้เข้าชมเป็นรอบ ทุกๆ 20 นาที ***รอบเข้าชมสุดท้าย เวลา 17.00น.

อัตราค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ ราคา 100 บาท (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)

เข้าชมฟรี – เด็ก (สูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร)
– นักเรียน นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี) ในเครื่องแบบ หรือแสดงบัตร
– พระภิกษุ สามเณร และนักบวช
– ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
– ผู้พิการ

***นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมนิทรรศการแต่ละห้องได้ตามอัธยาศัย โดยไม่จำกัดเวลาภายในวันที่ระบุในบัตรเข้าชม ยกเว้น ห้องรัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ ห้องเรืองรุ่งวิถีไทย และห้องดวงใจปวงประชา ซึ่งทางอาคารจำเป็นต้องขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าชมเฉพาะรอบเวลาที่ระบุไว้ในบัตรเข้าชมเท่านั้น

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เรียนรู้เรื่องราวแห่งสยาม

การเดินทาง มายัง “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์”

รถประจำทาง สาย : 2, 3, 9, 15, 31, 33, 42, 47, 59, 60, 64, 68, 70, 79, 82, 157, 201, 503, 509
รถยนต์ส่วนตัว : ใช้บริการที่จอดรถนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ประทับตราจอดรถ จอดได้ 3 ชั่วโมง 20 บาท เกิน 3 ชั่วโมง คิดค่าบริการชั่วโมงละ 50 บาท ***ควรใช้บริการรถสาธารณะจะสะดวกที่สุด

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 100 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200โทร. 02-621-0044 โทรสาร. 02-621-0043 อีเมล : rtks2010@gmail.com
เว็บไซต์ : nitasrattanakosin.com เฟสบุ๊ค : nitasrattanakosin


View Larger Map